Přístroje SINEAX řady AM

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Přístroje SINEAX řady AM jsou kompaktní přístroje pro měření a kontrolu v silnoproudých sítích. Vynikají kvalitou zobrazení a intuitivní obsluhou. Přístroje nabízejí širokou paletu funkcí, kterou je pomocí volitelných komponent možné ...

Vydal: GMC - měřicí technika, s.r.o.

Strana 2 z 12







Poznámky redaktora
Přístroje jsou koncipovány pro univerzální použití v průmyslových zařízeních, automatizaci budov nebo rozvodech energie. V nízkonapěťových sítích možné přímo připo- jit jmenovitá napětí 690 kategorii měření CATIII.Přístroje SINEAX řady jsou kompaktní přístro- je pro měření kontrolu silnoproudých sítích. Univerzální měřicí systém dovoluje přímé použití přístrojů pro jakékoli sítě jednofázových po nerovnoměrně zatěžované 4vodičové systémy. prove- dení rozhraním ethernet také možná konfi- gurace prostřednictvím webových stránek, není tedy zapotřebí speciální software. Přístroje nabízejí širokou paletu funkcí, kterou je pomocí volitelných komponent možné ještě více rozšířit. Vynikají kvalitou zobrazení intuitivní obsluhou. Napojení procesního prostředí může být provedeno pomocí komunikačních rozhraní, přes digitální I/O, analogové výstupy nebo relé. Rozváděčové přístroje pro jasný pohled elektrické sítě . Přístroje řady možné pomocí TFT displeje plně přizpůsobit požadavkům místě