Přístroje SINEAX řady AM

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Přístroje SINEAX řady AM jsou kompaktní přístroje pro měření a kontrolu v silnoproudých sítích. Vynikají kvalitou zobrazení a intuitivní obsluhou. Přístroje nabízejí širokou paletu funkcí, kterou je pomocí volitelných komponent možné ...

Vydal: GMC - měřicí technika, s.r.o.

Strana 2 z 12Poznámky redaktora
prove- dení rozhraním ethernet také možná konfi- gurace prostřednictvím webových stránek, není tedy zapotřebí speciální software. Univerzální měřicí systém dovoluje přímé použití přístrojů pro jakékoli sítě jednofázových po nerovnoměrně zatěžované 4vodičové systémy. Rozváděčové přístroje pro jasný pohled elektrické sítě .Přístroje SINEAX řady jsou kompaktní přístro- je pro měření kontrolu silnoproudých sítích. Přístroje nabízejí širokou paletu funkcí, kterou je pomocí volitelných komponent možné ještě více rozšířit. Přístroje řady možné pomocí TFT displeje plně přizpůsobit požadavkům místě. Vynikají kvalitou zobrazení intuitivní obsluhou. Přístroje jsou koncipovány pro univerzální použití v průmyslových zařízeních, automatizaci budov nebo rozvodech energie. V nízkonapěťových sítích možné přímo připo- jit jmenovitá napětí 690 kategorii měření CATIII. Napojení procesního prostředí může být provedeno pomocí komunikačních rozhraní, přes digitální I/O, analogové výstupy nebo relé