Návod k montáži a obsluze časových spínacích přístrojů BZT

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Montážní návody  | Tento dokument chci!

Připojení vodičů. Odizolujte vodič v délce 8 mm (max. 9 mm). Zasuňte vodič v úhlu 45° do otevřené svorky (možnost připojení 2 vodičů na jednu pozici svorek). Jen u pružných drátů: u pružinové svorky při otevírání zatlačte šroubovák směrem dolů. Dodržujte správnou polaritu.