Mechanické spínací hodiny MAN

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

Návod k použitiu SLOVENSKY. Mechanické spínacie hodiny - MAN-A16-001-A230, MAE-A16-001-A230. Montáž, obsluhu a údržbu môže vykonávať iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.Technické parametre. Nastavenie času. Programovanie ...