Nařízení vlády 190, 191, 192, 193, 194/ 2022 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká národní rada Autor: Česká republika

Strana 96 z 96

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
155/SB, 140 Praha telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 Administrace: písemné objednávky předplatného, změny adres počtu odebíraných výtisků Walstead Moraviapress o. čísle 516 205 175. schr. Internetová prodejna: www., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně dodání tiskárny.cz; Zábřeh: Mgr. P/2-4463/95 dne 11. 1995. fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon. 10, 149 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 Redakce: Ministerstvo vnitra, nám.cz Drobný prodej Brno: Vydavatelství nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. schr., Póny 3061, 690 Břeclav, celoroční předplatné objednávky jednotlivých částek (dobírky) 516 205 175, objednávky – knihkupci 516 205 175, e-mail sbirky@walstead-moraviapress.: 283 872 605; Ústí nad Labem: KARTOON, o., Sestupná 153/11; Praha 10: MONITOR CZ, o. Změny adres počtu odebíraných výtisků jsou prováděny dnů., Bartůňkova pošt. Strana 2416 Částka 89 8591449 089012 22 ISSN 1211-1244 . Ivana Patková, Žižkova 45. Českých bratří Praha Vydavatelství nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, o., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství Brně č.com., Klíšská 3392/37 vazby sbírek tel., Póny 3061, 690 Břeclav, tel. Roční předplatné stanovuje dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku předcházejícího roku předplatitelů vybíráno formou záloh výši oznámené Sbírce zákonů., Olšanská Praha Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova Praha DOVOZ TISKU SUWECO CZ, o.com. Hrdinů 1634/3, pošt.Sbírka zákonů 2022 Vydává tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, o.: 516 205 175, e-mail: sbirky@walstead-moraviapress. Částky vyšlé době zaevidování předplatného jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. patro), Příkop Cheb: EFREX, o. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, p. Závěrečné vyúčtování provádí dodání kompletního ročníku základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha rok 2022 činí 000,– Kč) Vychází podle potřeby Distribuce: Walstead Moraviapress o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihku- pectví Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství Přibíková, Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Pardubice: ABONO o., Třebohostická tel. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány nejbližší částky ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Reklamace: informace tel.sbirkyzakonu