Nařízení vlády 190, 191, 192, 193, 194/ 2022 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká národní rada Autor: Česká republika

Strana 96 z 96

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
schr. Ivana Patková, Žižkova 45.com.cz Drobný prodej Brno: Vydavatelství nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2., Póny 3061, 690 Břeclav, celoroční předplatné objednávky jednotlivých částek (dobírky) 516 205 175, objednávky – knihkupci 516 205 175, e-mail sbirky@walstead-moraviapress. Závěrečné vyúčtování provádí dodání kompletního ročníku základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha rok 2022 činí 000,– Kč) Vychází podle potřeby Distribuce: Walstead Moraviapress o., Sestupná 153/11; Praha 10: MONITOR CZ, o. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány nejbližší částky ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy., Bartůňkova pošt. Hrdinů 1634/3, pošt. 1995. fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.: 516 205 175, e-mail: sbirky@walstead-moraviapress. Strana 2416 Částka 89 8591449 089012 22 ISSN 1211-1244 ., Póny 3061, 690 Břeclav, tel., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihku- pectví Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství Přibíková, Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Pardubice: ABONO o. Částky vyšlé době zaevidování předplatného jeho úhrady jsou doposílány jednorázově.cz; Zábřeh: Mgr.: 283 872 605; Ústí nad Labem: KARTOON, o., Olšanská Praha Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova Praha DOVOZ TISKU SUWECO CZ, o. patro), Příkop Cheb: EFREX, o. 10, 149 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 Redakce: Ministerstvo vnitra, nám. Reklamace: informace tel., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství nakladatelství Aleš Čeněk, nám. P/2-4463/95 dne 11.Sbírka zákonů 2022 Vydává tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, o. Internetová prodejna: www. čísle 516 205 175.sbirkyzakonu. Změny adres počtu odebíraných výtisků jsou prováděny dnů. Českých bratří Praha Vydavatelství nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, o., Klíšská 3392/37 vazby sbírek tel. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, p.com. schr., Třebohostická tel., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství Brně č. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně dodání tiskárny. Roční předplatné stanovuje dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku předcházejícího roku předplatitelů vybíráno formou záloh výši oznámené Sbírce zákonů. 155/SB, 140 Praha telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 Administrace: písemné objednávky předplatného, změny adres počtu odebíraných výtisků Walstead Moraviapress o