Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem Česká národní rada

A P C B Nařízení vlády 190, 191, 192, 193, 194/ 2022 Sb. Česká národní rada (2022)

A P C B Zákon 440/1992 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, Česká národní rada (1992)

Účelem tohoto zákona je stanovit podmínky prováděníhornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,zejména z hlediska hospodárného využívání ložiseknerostů, bezpečnosti práce a provozu, ochranypracovního prostředí, jakož i podmínky používání výbušnina upravit organizaci a působnost orgánů státní báňskésprávy.