Nařízení vlády 190, 191, 192, 193, 194/ 2022 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká národní rada Autor: Česká republika

Strana 61 z 96

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
§ 4 Zařazení vyhrazených zdvihacích zařízení (1) Vyhrazenými zdvihacími zařízeními třídy jsou a) jeřáby zdvihadla včetně kladkostrojů mo- torickým pohonem nosnosti přesahující 3 200 jeřáby zdvihadla včetně kladko- strojů ručním pohonem nosnosti přesahující 5 000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení zavěšení břemene, b) stavební výtahy pro přepravu osob nákladu, c) regálové zakladače svisle pohyblivými stano- višti obsluhy jejich přesuvny. § 3 Vyhrazená zdvihací zařízení (1) Vyhrazenými zdvihacími zařízeními jsou a) jeřáby zdvihadla včetně kladkostrojů mo- torickým pohonem nosnosti přesahující 1 000 jeřáby zdvihadla včetně kladko- strojů ručním pohonem nosnosti přesahující 5 000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení zavěšení břemene, b) pracovní plošiny motorickým pohonem výš- kou zdvihu přesahující 1,5 pojízdné zdvihací pracovní plošiny, závěsné plošiny stožárové šplhací pracovní plošiny, c) výtahy pro dopravu osob, osob nákladu nebo jen nákladu svislé zdvihací plošiny, které jsou trvalou součástí budov povolenou dopravou osob nákladu, nosnosti přesahující 100 kg a výškou zdvihu přesahující m, d) stavební výtahy pro přepravu osob nákladu a e) regálové zakladače svisle pohyblivými stano- višti obsluhy jejich přesuvny.podmínkami výrobce, před uvedením pro- vozu, rekonstrukci nebo podstatné změně vyhrazeného zdvihacího zařízení, g) místním provozním předpisem předpis zaměst- navatele upravující zejména pracovní technolo- gické postupy pro používání vyhrazeného zdvi- hacího zařízení pravidla pohybu tohoto zaří- zení zaměstnanců prostorech pracoviš- tích zaměstnavatele, h) systémem bezpečné práce předpis zaměstnava- tele zpracovaný dodržovaný při každé čin- nosti jeřábu, i) pracovním systémem předpis zaměstnavatele zpracovaný dodržovaný při každé činnosti pracovní plošiny motorickým pohonem výš- kou zdvihu přesahující 1,5 m, j) mimořádnou zkouškou zkouška vyhrazeného zdvihacího zařízení provedená stanovených případech účelem ověření jeho funkčnosti, spolehlivosti bezpečnosti, k) vázáním břemen činnost předcházející manipu- laci následující manipulaci břemenem za použití vázacích prostředků prostředků pro zavěšení uchopení břemen. tří- dy jsou a) jeřáby zdvihadla včetně kladkostrojů moto- rickým pohonem nosnosti přesahující 000 kg a nepřesahující nosnost 200 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení zavěšení břemene, Sbírka zákonů 193 2022 Částka Strana 2381 . (2) Vyhrazenými zdvihacími zařízeními II. (2) Vyhrazenými zdvihacími zařízeními nejsou a) zdvižné vozíky, b) zdvihací zařízení sestavená konstruovaná vý- hradně pro montážní účely, zejména montážní ramena, stožáry nástavby, c) závěsné dopravníky, d) nakladače, e) zdvihací čela nákladních automobilů, f) zdvihací zařízení vozidel pro odvoz odpadů, g) pohyblivé schody pohyblivé chodníky, h) mechanické rampy, i) výsuvné žebříky, j) prostředky pro vázání, zavěšení uchopení bře- men, které nejsou trvalou součástí zdvihacího zařízení, k) prostředky lidové zábavy, l) jevištní pódiová technologická zařízení, m) plošiny zařízení pro zdvihání automobilů, n) schodišťové výtahy šikmé zvedací plošiny s motorickým pohonem, o) pomocná jednoúčelová manipulační zařízení, která jsou součástí technologických linek strojů, p) vrátky a q) trvalé dočasné jeřábové dráhy