KOVOBLESK: Součásti pro hromosvody a uzemnění 2017

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Tento katalog součásti pro hromosvody a uzemnění obsahuje všechny normalizované materiály pro stavbu hromosvodů a uzemnění v provedení ocel s povrchovou úpravou žárový zinek, měď, nerez a slitina AlMgSi doplněný o nabídku uceleného sortimentu kabelových příchytek SONAP, proudových svorek, lanových svorek a napínacích šroubů ...

Vydal: KOVOBLESK KPS OPAVA s.r.o.

Strana 42 z 44Poznámky redaktora
VHODNÉ Nerez drát průměr 0,620 1,62 39 KOVOBLESK KPS OPAVA s.cz TECHNICKÁ ČÁST . ČSN 62305 Ochrana před bleskem přepětím část Elektrické elektronické systémy stavbách./fax: 556 309 401 www. ČSN 62305 Ochrana před bleskem přepětím část Hmotné škody stavbách nebezpečí života. TABULKA KOMBINACÍ SPOJENÍ RŮZNÝCH MATERIÁLŮ PŘI STAVBÉ HROMOSVODŮ HLEDISKA NEBEZPEČÍ VZNIKU KOROZE MATERIÁL OCEL - FeZn (žárový pozink) HLINÍK (Slitina AlMgSi) MĚĎ (Cu) OCEL - NEREZ OCEL FeZn (žárov pozink) VHODNÉ MOŽNÉ SPOJENÍ NEVHODNÉ MOŽNÉ SPOJENÍ HLINÍK (Slitina AlMgSi) MOŽNÉ SPOJENÍ VHODNÉ NEVHODNÉ MOŽNÉ SPOJENÍ MĚĎ (Cu) NEVHODNÉ NEVHODNÉ VHODNÉ MOŽNÉ SPOJENÍ OCEL NEREZ MOŽNÉ SPOJENÍ MOŽNÉ SPOJENÍ MOŽNÉ SPOJENÍ PŘEHLED PLATNÝCH NOREM ČSN 62561 Součástí ochrany před bleskem část Požadavky spojovací součásti.r. ČSN 62561 Součástí ochrany před bleskem část Požadavky podpěry vodičů.o. ČSN 2000-5-54 Elektrická zařízení část Výběr stavba el. 747 Radkov Te. ČSN 62561 Součástí ochrany před bleskem část Požadavky vodiče zemniče. zařízení, uzemnění ochranné vodiče. ČSN 62305 Ochrana před bleskem přepětím část Řízení rizika.TECHNICKÁ ČÁST Tabulka přepočtu hmotnosti délky vodičů: Délka 1 (m) 2,50 1,61 4,42 3,57 2,50 1,62 1,33 1,04 2,08 1,05 1,22 2,86 2,22 7,40 5,00 2,50 0,200 0,400 průměr 8/11 mm průměr mm 0,620 0,230 0,280 0,400 0,620 0,770 0,960 0,480 0,950 0,820 0,350 0,450 0,135 Nerez drát průměr mm průměr mm průřez mm2 průřez mm2 průřez mm2 průřez mm2 průřez mm2 průřez 120 mm2 20 mm 30 mm 30 3,5 mm průměr mm průměr mm svitek 0,5 mm průměr mm Cu drát Cu drát Olovo Pb AlMgSi drát FeZn lano FeZn lano AlMgSi/PVC drát FeZn lano FeZn lano FeZn páska FeZn páska Nerez páska 0,400 FeZn drát FeZn drát FeZn lano FeZn lano Hmotnost 1m (kg) Rozměr Materiál 0,41 (bm) 2,44 (bm) Pozn: Pevnost ocelových lan: 540 MPa Pozn. ČSN 62305 Ochrana před bleskem přepětím část Obecné principy.: případě nutnosti spojit dva různé materiály, které jsou vzájemně "NEVHODNÉ" nutné použít bimetalové spojky. ČSN ISO 1461 Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem ocelové litinové výrobky.kovoblesk