KOVOBLESK: Součásti pro hromosvody a uzemnění 2017

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Tento katalog součásti pro hromosvody a uzemnění obsahuje všechny normalizované materiály pro stavbu hromosvodů a uzemnění v provedení ocel s povrchovou úpravou žárový zinek, měď, nerez a slitina AlMgSi doplněný o nabídku uceleného sortimentu kabelových příchytek SONAP, proudových svorek, lanových svorek a napínacích šroubů ...

Vydal: KOVOBLESK KPS OPAVA s.r.o.

Strana 41 z 44Poznámky redaktora
4401) - plast stabilizovaný proti záření, vibrovaný beton Nekovové: 38 KOVOBLESK KPS OPAVA s.kovoblesk. DRÁT pozink OCEL. LANO pozink OCEL. Nerez: ocel, nerez V2A (1.cz MONTÁŽNÍ NÁVOD . tabulka "Vodiče pro stavbu hromosvodů").8) FeZn AlMgSi Nerez - spoje pro šestihranné šrouby matice velikost 3,7 2,5 2,5 3,7 Nm - spoje pro šestihranné šrouby matice velikost 9,0 7,0 Nm - spoje pro vratové šrouby matice velikost M10 18,0 18,0 Nm - spoje použitím třmenů matice velikost 9,0 - Doporučený max. Doporučené max. min. Dodržování stanovených požadavků součástí dle "montážního návodu" je prováděno rámci instalace pravidelných revizních prohlídek. V případě materiálové kombinace toto blíže specifikováno příslušné položky katalogu.6 5.r.o.MONTÁŽNÍ NÁVOD Součásti pro hromosvody slouží pro vytváření systému ochrany staveb před bleskem (LPS) ZATŘÍDĚNÍ SOUČÁSTÍ podle schopnosti odolávat proudu blesku (svorky) třída pro normální namáhání podle funkce použití nad zemí nebo uložení zemi (betonu) OCEL./fax: 556 309 401 www.4301) V4A (1. PÁSKA pozink MĚDĚNÝ DRÁT MĚDĚNÉ LANO MĚDĚNÝ PÁSEK 50 mm2 50 mm2 ø (svody) ø (jímací tyče) Označení 50 mm2 (může být pocínováno) pro zemniče pro jímací soustavy jímací tyče svody rozměr průřez (minimální) ø mm 70 mm2 90 mm2 50 mm2 (ø mm) (může být pocínováno) 50 mm2 (může být pocínováno) 50 mm2 50 mm2 ø (svody) ø (jímací tyče) - základní materiálové provedení ocel tř. 235 JR) - šedá litina Měď: 99,9 elektrovodná (E-Cu57) Hliník: 6060 (AlMgSi 0,5), F22 polotvrdý Nerez Žárově zinkovaná ocel: MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ Jednotlivé součásti montují běžným montážním nářadím jako rozebíratelné spoje, vlastní uchycení vodiče uvnitř součásti pomocí příložky bezzávitové. průměr vodiče pro součásti hromosvodů: průměr (viz. utahovací momenty pro spojovací materiál při montáži hromosvodů: (spojovací materiál standardní pevnosti: 4. Odolnost proti mechanickým účinkům (pro podpěry) je: boční zatížení 200 N - pro podélné pohyblivé zatížení N Kompletní přehled pro všechny materiály viz ČSN 305 3. 747 Radkov Te. a jsou vhodné pro všechny běžné typy staveb uzemňování elektrotechnických zařízení. STAVBA HROMOSVODŮ VODIČE PRO STAVBU HROMOSVODŮ Doporučené metody sestavení hromosvodů (použití) uvedeno zvlášť každé příslušné součásti katalogové dokumentaci