KOVOBLESK: Součásti pro hromosvody a uzemnění 2017

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Tento katalog součásti pro hromosvody a uzemnění obsahuje všechny normalizované materiály pro stavbu hromosvodů a uzemnění v provedení ocel s povrchovou úpravou žárový zinek, měď, nerez a slitina AlMgSi doplněný o nabídku uceleného sortimentu kabelových příchytek SONAP, proudových svorek, lanových svorek a napínacích šroubů ...

Vydal: KOVOBLESK KPS OPAVA s.r.o.

Strana 3 z 44Poznámky redaktora
r. - zdiva: PV01, PV02, PV03, PV04, PV05, PV06, PV1P, PV2P, PV3P, PV3P-100 - pod taškovou krytinu: PV11, PV11b - vrcholu krovu: PV15 - pro vlnitý eternit hřebeni: PV16 - pro vlnitý eternit dřevěných konstrukcí: PV17, PV18, těsnící podložka - ploché střechy: PV21 beton/plast, PV21 nalepovací - střešní krytinu: rovná, točená, svařovaná, horní - pod střešní krytinu: PV22 horní tvarovým zámkem - plechové střechy: PV23, PV24 - světlíky železné konstrukce: 32 - pro uzemnování silových zařízení: 41,42, 43,44 - stěnu: PV1Z - spojovací: SS, příložkou - okapová: malá, velká, UNI - připojovací: SP1, SP1 UNI, SP1 UNI A - zkušební: litina, UNI, trubková - křížová: SK, příložkou - univerzální: UNI, SUA, SUB - potrubí: (1-10), páskem, UNI - odbočná spojovací: SR01, SR02 - zemnící: SR03 litina, mezideskou, ocelová - jímací tyči: 01 - zemnící tyči: 02 - horní: OS01 FeZn - dolní: OS04 FeZn - zaváděcí tyč: TZ - ochranný úhelník: OÚ - ochranného úhelníku: DuD, DuZ, DuD vrut, DuD hřeb, DuD UNI, DuS - ochranná trubka: OT - ochranné trubky: DoT, DoT vrut, DOT UNI - závitem: JP/M16, JP/M16 zůžením mm/1000 mm - betonový podstavec pro JP/M16 - rovné: JP, zůžením mm/1000 mm - betonový podstavec pro stavitelný kloub - stojan pro malý/ 350, velký/ 700 - vrutem: JD - držák hřeben: horní/PV 15 - držák horní: DJH4 - držák dolní: DJD4 - zemnící tyče: trubková, ZTP plná, ZTP svorka, ZTX svorka - zemnící pás: ZD01 svorka - ZD02 svorka - štítky označovací: Štítek PVC - válcované olovo: Olovo Pb - zemnící páska: FeZn, Nerez - petrolátová páska - superflex - svodový zemnící drát: FeZn, Cu, AlMgSi, Nerez, AlMgSi/PVC - elektrovodné pramence: FeZn - svodový drát AlMgSi/PVC - kabelové příchytky: Sonap - univerzální svorky: Proudové 101- 112 - lanové svorky: LS - napínací šrouby: NS - izolační tyče IZT, IZT-V, IZT-J - držáky D-OH, rovný, rohový vrutem, trubku - izolační tyč betonovým závažím - držáky D-OH kloubový, úhlový Podpěry vedení: Svorky: Ochranné stříšky: Ochranné úhelníky: Držáky: Ochranné trubky: Jímací tyče, podstavce, stojany držáky: Zemniče: Teleskopický jímač: Oddálené hromosvody: Montážní návod: 1,2 2 3,4,5 5 5,6 7,8 9,10 10,11,12 12 13 13 13 14 14,15 15 16 16 17 17,18 18 19 20 20 21 21 21 22,23 23 23, 24 25 25 26 26 27 28 28 28 28 29 30 31 31 31 31 31 32 32 33 33 33 34 34 34 34 35 35,36 37 37 38 39 39 Zaváděcí tyč: Držáky: Ostatní doplňky a příslušenství: Technická část: Přehled platných norem: - teleskopický jímač: JTK OBSAH .kovoblesk.cz KOVOBLESK KPS OPAVA s.747 Radkov Te.o./fax: 556 309 401 www