KOVOBLESK: Součásti pro hromosvody a uzemnění 2017

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Tento katalog součásti pro hromosvody a uzemnění obsahuje všechny normalizované materiály pro stavbu hromosvodů a uzemnění v provedení ocel s povrchovou úpravou žárový zinek, měď, nerez a slitina AlMgSi doplněný o nabídku uceleného sortimentu kabelových příchytek SONAP, proudových svorek, lanových svorek a napínacích šroubů ...

Vydal: KOVOBLESK KPS OPAVA s.r.o.

Strana 31 z 44Poznámky redaktora
číslo balení (ks) DJ- horní/PV15 264 FeZn 1 Pozn. KOVOBLESK KPS OPAVA s. KOVOBLESK KPS OPAVA s. číslo balení (ks) L (mm) JD 1000 rovná bez osazení 212 FeZn 1 JD 1500 212 FeZn 1 JD 2000 212 FeZn 1 označení rozměr obj.o.: součásti dodávky nejsou podpěry PV15 pro jímací tyč nutno objednat samostatně - konstrukce držáku uzpůsobena pro montáže všechny typy PV15 200 označení rozměr typ ukončení obj.r.com 747 Radkov Te.com 747 Radkov Te.r. KOVOBLESK KPS OPAVA s.o.r. KOVOBLESK KPS OPAVA s.o.com KOVOBLESK KPS OPAVA s.kovoblesk.r./fax: 556 309 401 www. Použití: uchycení jímací tyče hřebeni střechy kombinaci s podpěrami PV15 Použití: pro upevnění jímací tyče krov L 28 Použití: pro upevnění jímací tyče krov KOVOBLESK KPS OPAVA s.kovoblesk.kovoblesk.r.o.o.r.com 747 Radkov Te.r.KOVOBLESK KPS OPAVA s. 747 Radkov Te.o.o./fax: 556 309 401 www. KOVOBLESK KPS OPAVA s. DJ horní JD vrut 10 DJ dolní DJ horní PV15 Držák jímacích tyčí (horní) Jímací tyče vrutem dřeva) 90 Držák jímacích tyčí (dolní) Držák jímací tyče hřeben střechy s podpěrami PV15 L L Použití: pasivní jímací zařízení umístěné nad chráněný objekt pro svedení el. číslo balení (ks) L (mm) DJ horní 350 212 FeZn 1 označení rozměr obj.o. 747 Radkov Te.kovoblesk.kovoblesk. výboje.cz JÍMACÍ TYČE, DRŽÁKY materiál obj.o.r.r./fax: 556 309 401 www./fax: 556 309 401 www./fax: 556 309 401 www. číslo balení (ks) L (mm) DJ dolní 800 213 FeZn 1 NOVINKA . KOVOBLESK KPS OPAVA s