KOVOBLESK: Součásti pro hromosvody a uzemnění 2017

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Tento katalog součásti pro hromosvody a uzemnění obsahuje všechny normalizované materiály pro stavbu hromosvodů a uzemnění v provedení ocel s povrchovou úpravou žárový zinek, měď, nerez a slitina AlMgSi doplněný o nabídku uceleného sortimentu kabelových příchytek SONAP, proudových svorek, lanových svorek a napínacích šroubů ...

Vydal: KOVOBLESK KPS OPAVA s.r.o.

Strana 32 z 44Poznámky redaktora
pro všechny případy ochrany stavby metodou valící koule dle ČSN 62305-3.o. komíny, odfuky, klimatizace, antény,chladící jednotky veškeré ostatní technologické zařízení - dále může při použití sestav tvořit samostatnou jímací soustavu, např.o.r.o.kovoblesk. Tabulka standardních sestav jímačů: 10m (nestandardní výšky výšky nad 10m nutno individuálně projednat) TRUBKA TRUBKA TRUBKA TYČ ø 40x4 32x3,5 16/10 ø 25x5 JTK (30 229) 1/0 136 3000 JTK (30 298) 1/0 139 JTK (30 281) 1/1 140 JTK (30 274) 1/1 202 JTK (30 267) 1/1 203 OZNAČENÍ TYPU (objednací číslo) DÉLKY DÍLŮ PRO SESTAVU JÍMAČE (m) POČET BET.com 747 Radkov Te. KOVOBLESK KPS OPAVA s.o. Betonové podstavce jsou opatřeny PVC podložkami proti poškození střešní krytiny jejich počet rameni odvislý od výšky jímače (viz tabulka).com 747 Radkov Te.o. - Hromosvodový vodič jímači napojen pomocí svorky ST04 v dolní části stojanu. KOVOBLESK KPS OPAVA s.kovoblesk.r. - Stabilita jímače podpořena lankovými táhly napínacími šrouby M6.o./fax: 556 309 401 www.r. - Vlastní jímač ukotven ocelové trojúhelníkové základny, která pomocí přestavitelných šroubů uchycena betonové podstavce váze (12,20) kg, které zajišťují stabilitu celého kompletu. 747 Radkov Te.r.o.com 747 Radkov Te.r. PODSTAVCŮ NA RAMENI VÁHA KOMPLETU cca (kg) DOPORUČENÁ VÝŠKA ZÁV.r. 747 Radkov Te. Jednotlivé délky jsou vzájemně fixovány šrouby M8. TAHEL V (mm) STO4 DOPORUČENÝ 1400 vlastní jímač: trubky slitina AlMgSi - tyč slitina AlMgSi stojan: ocel, FeZn podstavec: vibrovaný beton PVC podložky spojovací materiál: ocel, FeZn trubky AlMgSi V 3000 4000 4000 5000 6000 tyč ø 16 AlMgSi JTK 100 (30 250) KOVOBLESK KPS OPAVA s.cz TELESKOPICKÝ JÍMAČ .o.kovoblesk./fax: 556 309 401 www. KOVOBLESK KPS OPAVA s.r. KOVOBLESK KPS OPAVA s.r.r. KOVOBLESK KPS OPAVA s.Teleskopický jímač Teleskopické jímače JTK Použití: teleskopické jímače používají zejména pro umístění na rovných (pultových) plochých střechách slouží k ochraně všech kovových prvků těchto střechách jako např.o.o. KOVOBLESK KPS OPAVA s. 29 3 1/1 208 7000 KOVOBLESK KPS OPAVA s./fax: 556 309 401 www.r.o.kovoblesk. KOVOBLESK KPS OPAVA s.com 747 Radkov Te./fax: 556 309 401 www.com KOVOBLESK KPS OPAVA s. Materiál jímače: Konstrukční provedení: - Samotný jímač sestaven trubek (slitina AlMgSi), které do sebe zapadají svým průřezem odpovídají normě ČSN EN 62305 pro stavbu jímačů.r.kovoblesk. KOVOBLESK KPS OPAVA s.kovoblesk./fax: 556 309 401 www./fax: 556 309 401 www. - Skladba jednotlivých dílů odvislá požadované výšky jímače v rozpětí 9m