KOVOBLESK: Součásti pro hromosvody a uzemnění 2017

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Tento katalog součásti pro hromosvody a uzemnění obsahuje všechny normalizované materiály pro stavbu hromosvodů a uzemnění v provedení ocel s povrchovou úpravou žárový zinek, měď, nerez a slitina AlMgSi doplněný o nabídku uceleného sortimentu kabelových příchytek SONAP, proudových svorek, lanových svorek a napínacích šroubů ...

Vydal: KOVOBLESK KPS OPAVA s.r.o.

Strana 35 z 44Poznámky redaktora
1/ jeden spoj použijte cca petrolátové pásky ANTICOR Plast 701-40 (šíře 30mm délka 10m). KOVOBLESK KPS OPAVA s.o. Spojka stává nerozebíratelnou bez záruky spolehlivé izolace.r. 2/ PVC páskou velkou průtažností ANTICOR 202 ovinete stejným způsobem vytvoříte dostatečnou mechanickou ochranu. Technologický postup NOVINKA .r. Již delší dobu izolování spojek úspěchem používá petrolátová plastická páska ANTICOR Plast 701-40, která nejen chrání vlastní spoj, ale také obsahuje inhibitory koroze.KOVOBLESK KPS OPAVA s.r. Jeden spoj bleskosvodu obsahuje velké množství spojovacích součástí, které při uložení země potřeba izolovat proti korozi. 747 Radkov Te. KOVOBLESK KPS OPAVA s. KOVOBLESK KPS OPAVA s.r.r. ale nutné, chránit samotný bleskosvod.o.o.o.r. Takto izolovaná spojka bleskosvodu dokonale chráněná proti korozi, navíc máme možnost tento spoj kdykoliv bez problému rozebrat.o.com KOVOBLESK KPS OPAVA s. KOVOBLESK KPS OPAVA s. Například bludné proudy o síle zlikvidují 10kg oceli rok ohrožují tak tyto spoje.com 747 Radkov Te./fax: 556 309 401 www. Jsou zařazeny třídě A30 mechanické- ho namáhání, proto jako mechanická ochrana dokonče- ní izolace používá ještě PVC páska ANTICOR 202.o.com 747 Radkov Te./fax: 556 309 401 www. Ovinete nejprve odbočku (cca 20cm pásky), pak ovíjíme pásovinu (cca 80cm pásky) tak, aby šrouby byly dokonale zaizolova- né. KOVOBLESK KPS OPAVA s.com 747 Radkov Te.r.o.kovoblesk. 747 Radkov Te./fax: 556 309 401 www.r./fax: 556 309 401 www.com 747 Radkov Te./fax: 556 309 401 OSTATNÍ DOPLŇKY PŘÍSLUŠENSTVÍ PETROLÁTOVÁ PÁSKA SUPERFLEX označení rozměr (mm) obj.kovoblesk.kovoblesk.kovoblesk./fax: 556 309 401 www.r.o. 32 ZEMNÍCÍ PÁSKA Zemnící páska FeZn, Nerez Použití: pro zhotovení strojeného páskového zemniče KOVOBLESK KPS OPAVA s.o.o.o. číslo balení v kartonu Pásek 217 FeZn 25 Pásek 217 FeZn 25 Pásek 3,5 241 nerez V2A 50 Izolace spojek bleskovodů uzemnění Bleskosvod plní úlohu ochrany majetku. Petrolátové pásky jsou protikorozním materiálem vykazují- cí vynikající vlastnosti celou dobu životnosti zemi uloženého zařízení.V takovém korozním prostředí vzniká postupem času těchto spojích přechodový odpor, který významně zhoršuje elektrické vlastnosti uzemnění.r.kovoblesk. číslo balení v kartonu Petrolátová páska 264 30 25 264 108 označení rozměr (mm) obj. KOVOBLESK KPS OPAVA s.r. Běžně používaná protikorozní ochrana spojek provádí pomocí asfaltových nátěrů. KOVOBLESK KPS OPAVA s. KOVOBLESK KPS OPAVA s. není nejšťastnější řešení. Pokud použijeme pouze klasickou polyetylenovou izolaci, vzhledem složitosti spojek také není optimální řešení