KOVOBLESK: Součásti pro hromosvody a uzemnění 2017

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Tento katalog součásti pro hromosvody a uzemnění obsahuje všechny normalizované materiály pro stavbu hromosvodů a uzemnění v provedení ocel s povrchovou úpravou žárový zinek, měď, nerez a slitina AlMgSi doplněný o nabídku uceleného sortimentu kabelových příchytek SONAP, proudových svorek, lanových svorek a napínacích šroubů ...

Vydal: KOVOBLESK KPS OPAVA s.r.o.

Strana 35 z 44Poznámky redaktora
o.r. Jeden spoj bleskosvodu obsahuje velké množství spojovacích součástí, které při uložení země potřeba izolovat proti korozi.o.com 747 Radkov Te. Jsou zařazeny třídě A30 mechanické- ho namáhání, proto jako mechanická ochrana dokonče- ní izolace používá ještě PVC páska ANTICOR 202. číslo balení v kartonu Pásek 217 FeZn 25 Pásek 217 FeZn 25 Pásek 3,5 241 nerez V2A 50 Izolace spojek bleskovodů uzemnění Bleskosvod plní úlohu ochrany majetku.o.o.kovoblesk.r. Petrolátové pásky jsou protikorozním materiálem vykazují- cí vynikající vlastnosti celou dobu životnosti zemi uloženého zařízení.r. Technologický postup NOVINKA .com 747 Radkov Te. Například bludné proudy o síle zlikvidují 10kg oceli rok ohrožují tak tyto spoje. není nejšťastnější řešení./fax: 556 309 401 www. KOVOBLESK KPS OPAVA s. 1/ jeden spoj použijte cca petrolátové pásky ANTICOR Plast 701-40 (šíře 30mm délka 10m).kovoblesk.com 747 Radkov Te.r. KOVOBLESK KPS OPAVA s. číslo balení v kartonu Petrolátová páska 264 30 25 264 108 označení rozměr (mm) obj.kovoblesk.o. 747 Radkov Te.o.r. Takto izolovaná spojka bleskosvodu dokonale chráněná proti korozi, navíc máme možnost tento spoj kdykoliv bez problému rozebrat./fax: 556 309 401 www.r.com 747 Radkov Te. Spojka stává nerozebíratelnou bez záruky spolehlivé izolace. 2/ PVC páskou velkou průtažností ANTICOR 202 ovinete stejným způsobem vytvoříte dostatečnou mechanickou ochranu. Pokud použijeme pouze klasickou polyetylenovou izolaci, vzhledem složitosti spojek také není optimální řešení./fax: 556 309 401 www. KOVOBLESK KPS OPAVA s. KOVOBLESK KPS OPAVA s.r.o. Ovinete nejprve odbočku (cca 20cm pásky), pak ovíjíme pásovinu (cca 80cm pásky) tak, aby šrouby byly dokonale zaizolova- né.o.o.r. ale nutné, chránit samotný bleskosvod. KOVOBLESK KPS OPAVA s.V takovém korozním prostředí vzniká postupem času těchto spojích přechodový odpor, který významně zhoršuje elektrické vlastnosti uzemnění.r. Běžně používaná protikorozní ochrana spojek provádí pomocí asfaltových nátěrů.r.o.r.com KOVOBLESK KPS OPAVA s./fax: 556 309 401 www.kovoblesk. KOVOBLESK KPS OPAVA s. 747 Radkov Te./fax: 556 309 401 OSTATNÍ DOPLŇKY PŘÍSLUŠENSTVÍ PETROLÁTOVÁ PÁSKA SUPERFLEX označení rozměr (mm) obj. KOVOBLESK KPS OPAVA s. 32 ZEMNÍCÍ PÁSKA Zemnící páska FeZn, Nerez Použití: pro zhotovení strojeného páskového zemniče KOVOBLESK KPS OPAVA s.kovoblesk. KOVOBLESK KPS OPAVA s. Již delší dobu izolování spojek úspěchem používá petrolátová plastická páska ANTICOR Plast 701-40, která nejen chrání vlastní spoj, ale také obsahuje inhibitory koroze./fax: 556 309 401 www.KOVOBLESK KPS OPAVA s.o