Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 374 z 438Poznámky redaktora
kus 1 1 1 hmotnost kg/100 ks 1,100 1,100 1,100 Nosič datové techniky, modul, šikmý vývod, typ F 9 26 45 Nosič datové techniky šikmým vývodem uzavírací krytkou uchycení dvou modulárních zá- suvek datové techniky zdířkou RJ-45. Typ speciální modulární úchyt dimenzován pro nepřímé upevnění datových modulárních zásuvek montážním otvoru. 6119220 6119222 6119224 Bal. výr. PC Polykarbonát čistě bílá černošedá hliníkový lak Typ DTS-2F RW1 DTS-2F SWGR1 DTS-2F AL1 Barva Č.Nosič datové techniky, modul, šikmý vývod, typ C, bez protiprachového šoupátka 45 9 t=1,6 14,8 19,3 Nosič datové techniky šikmým vývodem, bez uzavírací krytky, uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky zdířkou RJ-45. kus 1 1 1 hmotnost kg/100 ks 1,500 1,500 1,500 Nosič datové techniky, modul, rovný vývod, typ F 9 45 Nosič datové techniky rovným vývodem uzavírací krytkou uchycení dvou modulárních zásu- vek datové techniky zdířkou RJ-45. Typ speciální modulární úchyt dimenzován pro ne- přímé upevnění datových modulárních zásuvek montážním otvoru. výr. 6119286 6119288 6119290 Bal. PC Polykarbonát čistě bílá černošedá hliníkový lak Typ DTS-2EP RW1 DTS-2EP SWGR1 DTS-2EP AL1 Barva Č. kus 1 1 1 hmotnost kg/100 ks 1,100 1,100 1,100 Nosič datové techniky, modul, šikmý vývod, typ EP 9 26 45 Nosič datové techniky šikmým vývodem uzavírací krytkou uchycení dvou modulárních zá- suvek datové techniky zdířkou RJ-45. Upevnění naklapnutím vhodné pro vodorovnou svislou montáž systémového prostředí. Typ montážní otvor rozměrech 19,30 × 14,80 dimenzován pro přímé upevnění datových modulárních zásuvek montážním ot- voru. výr. 6119232 6119234 6119236 Bal. 6119268 6119270 6119272 Bal. Upevnění naklapnutím vhodné pro vodorovnou i svislou montáž systémového prostředí. kus 1 1 1 hmotnost kg/100 ks 1,500 1,500 1,500 LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Univerzální nosiče datové techniky Modul 45® 374 Modul 45® a Standard – instalační řešení pro kanály pro vestavbu přístrojů a instalační sloupy . PC Polykarbonát čistě bílá černošedá hliníkový lak Typ DTG-2F RW1 DTG-2F SWGR1 DTG-2F AL1 Barva Č. výr. Upevnění naklapnutím vhodné pro vodorovnou svis- lou montáž systémového prostředí. PC Polykarbonát čistě bílá černošedá hliníkový lak Typ DTG-2EP RW1 DTG-2EP SWGR1 DTG-2EP AL1 Barva Č. Typ speciální modulární úchyt dimenzován pro ne- přímé upevnění datových modulárních zásuvek montážním otvoru. 6119256 6119258 6119260 Bal. Upevnění naklapnutím vhodné pro vodorovnou svis- lou montáž systémového prostředí. kus 1 1 1 hmotnost kg/100 ks 1,400 1,400 1,400 Nosič datové techniky, modul, rovný vývod, typ EP 9 45 Nosič datové techniky rovným vývodem uzavírací krytkou uchycení dvou modulárních zásu- vek datové techniky zdířkou RJ-45. výr. Upevnění naklapnutím vhodné pro vodorovnou svislou montáž systémového prostředí. Typ speciální modulární úchyt dimenzován pro nepřímé upevnění datových modulárních zásuvek montážním otvoru. PC Polykarbonát čistě bílá černošedá hliníkový lak Typ DTS-02C RW1 DTS-02C SWGR1 DTS-02C AL1 Barva Č