Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 327 z 438Poznámky redaktora
m 2 hmotnost kg/100 m 51,500 LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Přístrojové sloupy podlaha-strop, hliník 327 Systémy instalačních sloupů ISS . kus 1 hmotnost kg/100 ks 32,000 Přepážka, výška kanálu mm 8,4 51 8,4 Přepážka pro rozdělení hliníkových kanálů pro ukládání vedení Rapid Rapid IBIS in- stalačních sloupů ISS při instalaci vedení různých úrovní napětí. Při svislé montáži kanálů pro vestavbu přístrojů při instalaci instalačních sloupů ISS bez- pečnému upevnění přepážky potřeba kanálová spona typu KL80A. St Ocel 2000 Typ GA-TW70 Délka mm výr.Stropní rámeček pro ISS 140110 Stropní rámeček pro čisté zakončení průchodu sloupu stropu. 6290240 Bal. Vhodný instalačnímu sloupu typu ISS140110. výr. 6279711 Bal. Alu hliník čistě bílá Typ WAG140110RW Barva Č