Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 27 z 438Poznámky redaktora
Systémy plastových instalačních kanálů WDK Minikanál 28 Jmenovitá výška 35 Jmenovitá výška 40 Jmenovitá výška 44 Jmenovitá výška 47 Jmenovitá výška 49 Jmenovitá výška 56 Jmenovitá výška mm, vestavba přístrojů 60 Výška kanálu 72 Jmenovitá výška 100 75 Ranžírovací kanál 82 LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 V objednávkách uvádějte čísla výrobků 27