Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 263 z 438Poznámky redaktora
6288611 Bal.. kus 1 hmotnost kg/100 ks 14,800 Přístrojová krabice, jednoduchá Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro systémy spínačů, výklopným případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, vstupními otvory pro vedení prů- měru mm. kus 2 hmotnost kg/100 ks 11,000 Odlehčení tahu Odlehčení tahu zaklapávacími sponami, vhodné pro přístrojové krabice 7GD. současně vytváří vyrovnání potenciálu mezi spodními díly kanálu. S výklopným případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro časově nenáročné připo- jení vedení přívodními otvory pro vedení průměru mm. Vyrovnání potenciálu mezi jednotlivými spodními díly kanálu provádí po- mocí spojek.4301 105 132 Typ KUPP Rozměr a mm Rozměr b mm výr. 6288790 Bal. St Ocel čistě bílá 2000 Typ GS-OTRW Barva Délka mm výr. . Mezi vrchním spodním dílem zaručeno ochranné pospojení vyrovnání potenci- álu pomocí samokontaktního krytu kanálu.. kus 50 hmotnost kg/100 ks 0,700 Vrchní díl kanálu ocelového plechu 76,5 12 Vrchní díl ocelového plechu uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů GS.. Nadstandardní délky do 3000 spodních dílů vrchních dílů kanálů také jiné barvy podle vzorníku RAL lze dodat na přání. Pohledové plochy lakovaných kanálů pro vestavbu přístrojů jsou potaženy fólií. Svěrná oblast kabelů mm PA Polyamid Typ 7ZE Č. kus 5 hmotnost kg/100 ks 5,600 Přístrojová krabice, dvojitá Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro standardní systémy spínačů, určená vestavbě dvou jednotlivých instalačních přístrojů nebo jedné vícenásobné zásuvky ochranným kontaktem. výr. PA Polyamid ocelově šedá Typ 71GD6 Barva Č. 6288680 Bal. Po- hledové plochy lakovaných kanálů pro vestavbu přístrojů GEK-S jsou potaženy fólií. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1. 6282700 Bal. Vrchní díl musí objednat samostatně. výr. výr.Kanál pro vestavbu přístrojů, pultový kanál Kanál pro vestavbu přístrojů GEK-S děrováním dna vhodný instalaci pracovní stoly atd. Kanál pro vestavbu přístrojů děrováním dna pro přímou montáž stěnu. PA Polyamid ocelově šedá Typ 71GD7 Barva Č. m 8 hmotnost kg/100 m 332,000 Spojka Spojka pro spojení spodních dílů kanálu. Reálné rozměry systémového otvoru činí 76,5 mm. m 2 hmotnost kg/100 m 65,000 LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Pultový kanál 263 Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu . Kanálový systém vybaven jazýčky uchycení přepážky ocelového plechu, automaticky vytvářejícími kontaktní propojení. St Ocel čistě bílá 2000 Typ GEK-SA133110RW Barva Délka mm výr. 71GD. 6288610 Bal. 6279850 Bal.