Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 259 z 438Poznámky redaktora
čistě bílá — Typ GK-FH70210RW Barva Délka mm výr. 6278430 Bal. 6278520 Bal.Vrchní díl vnějšího rohu plastu, hladký 76,50 200 200 Vrchní díl vnějšího rohu PVC, hladký povrch, systémový otvor 76,5 mm. 6278530 Bal. kus 1 hmotnost kg/100 ks 26,600 Plochý roh stoupající, výška kanálu mm Plochý roh, stoupající, pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů GS. PVC Polyvinylchlorid čistě bílá Typ GK-OTGARW Barva Č. St Ocel čistě bílá Typ GS-DFF70210RW Barva Č. kus 1 hmotnost kg/100 ks 197,400 LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Výška kanálu mm, šířka kanálu 210 mm, dvojitý kanál 259 Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu . 6274790 Bal. kus 1 hmotnost kg/100 ks 177,000 Plochý roh klesající, výška kanálu mm 300 210 90 Plochý roh, klesající, pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů GS. St Ocel čistě bílá Typ GS-DFF90210RW Barva Č. kus 1 hmotnost kg/100 ks 177,000 Plochý roh stoupající, výška kanálu mm Plochý roh, stoupající, pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů GS. výr. výr. St Ocel čistě bílá Typ GS-DFS90210RW Barva Č. Krycí tvarový díl podobě plochého rohu lze pou žít se symetrickými asymetrickými typy kanálů. výr. výr. 6278420 Bal. kus 1 hmotnost kg/100 ks 197,700 Plochý roh klesající, výška kanálu mm 70 210 300 Plochý roh, klesající, pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů GS. 6273920 Bal. výr. St Ocel čistě bílá Typ GS-DFS70210RW Barva Č. kus 2 hmotnost kg/100 ks 9,500 Kryt plochého rohu, výška kanálu mm 252,5 218 73 PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol Krycí tvarový díl podobě plochého rohu bezhalogenového PC/ABS snadnému zhotovení stoupající klesající změn y směru 90° kanály pro vestavbu přístrojů řa dy Rapid GK, GKH, GA