Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 252 z 438Poznámky redaktora
kus 2 hmotnost kg/100 ks 9,500 Kryt plochého rohu, výška kanálu mm 252,5 218 73 PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol Krycí tvarový díl podobě plochého rohu bezhalogenového PC/ABS snadnému zhotovení stoupající klesající změn y směru 90° kanály pro vestavbu přístrojů řa dy Rapid GK, GKH, GA. PVC Polyvinylchlorid čistě bílá Typ GK-OTGARW Barva Č. St Ocel čistě bílá Typ GS-AFF70210RW Barva Č. 6274790 Bal. kus 1 hmotnost kg/100 ks 175,000 LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Výška kanálu mm, šířka kanálu 210 mm, asymetrický 252 Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu . kus 1 hmotnost kg/100 ks 26,600 Plochý roh stoupající, výška kanálu mm Plochý roh, stoupající, pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů GS. 6278120 Bal. čistě bílá — Typ GK-FH70210RW Barva Délka mm výr. St Ocel čistě bílá Typ GS-AFF90210RW Barva Č. kus 1 hmotnost kg/100 ks 175,000 Plochý roh klesající, výška kanálu mm Plochý roh, klesající, pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů GS. kus 1 hmotnost kg/100 ks 162,000 Plochý roh klesající, výška kanálu mm Plochý roh, klesající, pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů GS. kus 1 hmotnost kg/100 ks 162,000 Plochý roh stoupající, výška kanálu mm Plochý roh, stoupající, pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů GS. výr. výr. 6273920 Bal. výr. St Ocel čistě bílá Typ GS-AFS90210RW Barva Č. 6278020 Bal. Krycí tvarový díl podobě plochého rohu lze pou žít se symetrickými asymetrickými typy kanálů. 6278030 Bal. St Ocel čistě bílá Typ GS-AFS70210RW Barva Č. výr. 6278130 Bal.Vrchní díl vnějšího rohu plastu, hladký 76,50 200 200 Vrchní díl vnějšího rohu PVC, hladký povrch, systémový otvor 76,5 mm. výr