Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 239 z 438Poznámky redaktora
kus 1 hmotnost kg/100 ks 167,000 Plochý roh klesající, výška kanálu mm Plochý roh, klesající, pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů GS. výr. čistě bílá 212,5 Typ GK-FH70170RW Barva Délka mm výr. kus 1 hmotnost kg/100 ks 152,000 Plochý roh stoupající, výška kanálu mm Plochý roh, stoupající, pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů GS. výr. St Ocel čistě bílá Typ GS-AFS70170RW Barva Č. 6277830 Bal. výr. St Ocel čistě bílá Typ GS-AFF70170RW Barva Č. výr. PVC Polyvinylchlorid čistě bílá Typ GK-OTGARW Barva Č. 6274620 Bal. kus 2 hmotnost kg/100 ks 9,500 Kryt plochého rohu, výška kanálu mm 73 212,5 178 PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol Krycí tvarový díl podobě plochého rohu bezhalogenového PC/ABS snadnému zhotovení stoupající klesající změn y směru 90° kanály pro vestavbu přístrojů řa dy Rapid GK, GKH, GA. 6277820 Bal. výr. Krycí tvarový díl podobě plochého rohu lze pou žít se symetrickými asymetrickými typy kanálů.Vrchní díl vnějšího rohu plastu, hladký 76,50 200 200 Vrchní díl vnějšího rohu PVC, hladký povrch, systémový otvor 76,5 mm. St Ocel čistě bílá Typ GS-AFF90170RW Barva Č. 6274790 Bal. St Ocel čistě bílá Typ GS-AFS90170RW Barva Č. 6277920 Bal. 6277930 Bal. kus 1 hmotnost kg/100 ks 152,000 Plochý roh klesající, výška kanálu mm Plochý roh, klesající, pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů GS. kus 1 hmotnost kg/100 ks 19,131 Plochý roh stoupající, výška kanálu mm Plochý roh, stoupající, pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů GS. kus 1 hmotnost kg/100 ks 167,000 LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Výška kanálu mm, šířka kanálu 170 mm, asymetrický 239 Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu