Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 235 z 438Poznámky redaktora
Koncový díl, výška kanálu mm Koncový díl kanálům pro vestavbu přístrojů GS. Montáží vznikne vy- nucený vzájemný kontakt. výr. 6288640 Bal. 6288704 Bal. 6277090 Bal. St Ocel 2000 90 Typ GS-TW90 Délka mm Vhodné pro hloubku kanálu výr. kus 20 hmotnost kg/100 ks 0,685 Úhlová svorka pro připojení ochranného vodiče Úhlová zástrčka ochranného vodiče začlenění ocelových hliníkových kanálů pro vestavbu pří- strojů, instalačních sloupů prvků systému podlahových kanálů ochranného opatření. St Ocel čistě bílá Typ GS-E90170RW Barva Č. kus 10 hmotnost kg/100 ks 0,610 LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Výška kanálu mm, šířka kanálu 170 mm 235 Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu . Rozsah upnutí: 1,5–4 mm² St Ocel G galvanicky zinkováno galvanicky zinkováno Typ 8AWR Povrch Č. m 2 hmotnost kg/100 m 74,400 Kanálová spona Kanálová spona pro bezpečné přidržování kabelů upevnění přepážky systémech kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid GK, instalačních sloupech ISS systémovým otvorem 76,5 mm. St Ocel 2000 70 Typ GS-TW70 Délka mm Vhodné pro hloubku kanálu výr. m 2 hmotnost kg/100 m 58,650 Přepážka ocelového plechu, výška kanálu mm Přepážka rozdělení kanálů při ukládání vedení různými úrovněmi napětí. kus 1 hmotnost kg/100 ks 16,300 Přepážka ocelového plechu, výška kanálu mm 11 14 53 Přepážka rozdělení kanálů při ukládání vedení různými úrovněmi napětí. 6277770 Bal. výr. výr. PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol světle šedá Typ KL80A Barva Č. 6277095 Bal. Montáží vznikne vy- nucený vzájemný kontakt