Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 215 z 438Poznámky redaktora
čistě bílá 152,5 Typ GK-FH70110RW Barva Délka mm výr. Krycí tvarový díl podobě plochého rohu lze pou žít se symetrickými asymetrickými typy kanálů. 6279860 Bal. 6277120 Bal. kus 1 hmotnost kg/100 ks 15,100 Plochý roh, výška kanálu mm Plochý roh pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů GS. výr. PVC Polyvinylchlorid čistě bílá Typ GK-OTGARW Barva Č. výr. výr. 6274490 Bal. kus 1 hmotnost kg/100 ks 47,600 Vrchní díl plochého rohu plastový, hladký 400 4 5 ° 76,5 Vrchní díl plochého rohu PVC, hladký povrch PVC Polyvinylchlorid čistě bílá Typ GK-OTGFRW Barva Č. kus 2 hmotnost kg/100 ks 9,500 Kryt plochého rohu, výška kanálu mm 152,5 118 73 PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol Krycí tvarový díl podobě plochého rohu bezhalogenového PC/ABS snadnému zhotovení stoupající klesající změn y směru 90° kanály pro vestavbu přístrojů řa dy Rapid GK, GKH, GA. 6274790 Bal. St Ocel čistě bílá Typ GS-OTFRW Barva Č. St Ocel čistě bílá Typ GS-SFS90110RW Barva Č. kus 1 hmotnost kg/100 ks 17,000 LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Výška kanálu mm, šířka kanálu 110 mm 215 Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu . kus 1 hmotnost kg/100 ks 143,000 Vrchní díl plochého rohu ocelového plechu 400 4 5 ° 76,5 Vrchní díl pro uzavření plochého rohu kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid GS. kus 1 hmotnost kg/100 ks 127,000 Plochý roh, výška kanálu mm Plochý roh pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů GS. 6277020 Bal. výr. 6274220 Bal. výr.Vrchní díl vnějšího rohu plastu, hladký 76,50 200 200 Vrchní díl vnějšího rohu PVC, hladký povrch, systémový otvor 76,5 mm. St Ocel čistě bílá Typ GS-SFS70110RW Barva Č