Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 206 z 438Poznámky redaktora
6114290 Bal. kus 1 hmotnost kg/100 ks 14,900 Vnitřní roh Vnitřní roh bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů GKH. 6274440 Bal. kus 1 hmotnost kg/100 ks 90,000 Díl T 460 320 70 130 Díl bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů GKH. PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol světle šedá Typ KL80A Barva Č. kus 1 hmotnost kg/100 ks 5,203 Přepážka Přepážka bezhalogenového PC/ABS montáži kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid GKH (GA) nebo instalačních sloupů ISS, instalaci kabelů vedení různou úrovní napětí. 6114270 Bal. 6114280 Bal. PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol čistě bílá Typ GKH-T70130RW Barva Č. PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol čistě bílá Typ GK-IH70130RW Barva Č. výr. m 40 hmotnost kg/100 m 14,000 Kanálová spona Kanálová spona pro bezpečné přidržování kabelů upevnění přepážky systémech kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid GK, instalačních sloupech ISS systémovým otvorem 76,5 mm. PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol čistě bílá Typ GKH-E70130RW Barva Č. 6288640 Bal.Kryt vnitřního rohu variabilní 155 139 73 9 0 ° ± 5 ° 145 Víko tvaru vnitřního rohu bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid systémů GK, GKH, GA. výr. výr. PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol čistě bílá 2000 Typ GKH-TW70 Barva Délka mm výr. PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol čistě bílá Typ GKH-I70130RW Barva Č. výr. 6114260 Bal. výr. kus 1 hmotnost kg/100 ks 82,000 Koncový díl Koncový díl bezhalogenového PC/ABS uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů GKH. Tvarové díly lze variabilně nastavovat rozsahu 85–95 stupňů použít symetrickými asymetrickými kanály. kus 20 hmotnost kg/100 ks 0,685 LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Výška kanálu mm, šířka kanálu 130 mm, bez halogenů 206 Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80, bezhalogenové plastové systémy