Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 201 z 438Poznámky redaktora
6274770 6274771 6274772 6274776 Bal.Koncový díl Koncový díl uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů GK. m 40 hmotnost kg/100 m 17,400 Kanálová spona Kanálová spona pro bezpečné přidržování kabelů upevnění přepážky systémech kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid GK, instalačních sloupech ISS systémovým otvorem 76,5 mm. PVC Polyvinylchlorid čistě bílá krémová bílá světle šedá kamenná šeď Typ GK-E70170RW GK-E70170CW GK-E70170LGR GK-E70170GR Barva Č. kus 1 1 1 1 hmotnost kg/100 ks 6,840 6,840 6,840 6,840 Přepážka Přepážka montáži kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid GK, Rapid IBIS nebo in- stalačních sloupů ISS, instalaci kabelů vedení různou úrovní napětí. kus 20 hmotnost kg/100 ks 0,685 LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Výška kanálu mm, šířka kanálu 170 mm 201 Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy . 6274900 Bal. výr. 6288640 Bal. výr. PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol světle šedá Typ KL80A Barva Č. PVC Polyvinylchlorid 2000 Typ GK-TW70 Délka mm výr