Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 198 z 438Poznámky redaktora
kus 5 hmotnost kg/100 ks 5,600 Přístrojová krabice, dvojitá Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro standardní systémy spínačů, určená vestavbě dvou jednotlivých instalačních přístrojů nebo jedné vícenásobné zásuvky ochranným kontaktem. Do přístrojových krabic řady 71GD. 6274650 Bal. 6288610 Bal.. PA Polyamid Typ 7ZE Č.. Upevnění provádí pomocí pravidelného děrování kanálu. Vrchní díl se musí objednat samostatně. V závislosti délce kanálu jedné straně předem namontován jeden pár spojek.Kanál pro vestavbu přístrojů, typ GK70170 Kanál pro vestavbu přístrojů bezolovnatého polyvinylchloridu, vhodný montáži přímo na stěnu nebo nástěnné konzoly. 6288611 Bal. 1 hmotnost kg/100 BJ 2,140 Přístrojová krabice, jednoduchá Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro systémy spínačů, výklopným případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, vstupními otvory pro vedení prů- měru mm. výr. výr. PA Polyamid ocelově šedá Typ 71GD6 Barva Č..jedn. m 8 8 8 8 hmotnost kg/100 m 180,000 180,000 180,000 180,000 Spojka Spojka přesnému vzájemnému propojení kanálů.. 71GD. výr. PA Polyamid ocelově šedá Typ 71GD7 Barva Č... kus 2 hmotnost kg/100 ks 11,000 Odlehčení tahu Odlehčení tahu zaklapávacími sponami, vhodné pro přístrojové krabice 7GD. Rozměr systémového otvoru činí 76,5 mm. Součástí každé dodávané délky kanálu pře- dem namontovaný pár spojek. ABS/ASA Akrylnitril-butadien-styrol světle šedá Typ GK-KUP Barva Č. výr. . S výklopným případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro časově nenáročné připo- jení vedení přívodními otvory pro vedení průměru mm. 6274700 6274701 6274702 6274706 Bal. Kanál pro vestavbu přístrojů vybaven uchycení plastové přepážky profilem dně. 6288790 Bal. PVC Polyvinylchlorid čistě bílá 2000 krémová bílá 2000 světle šedá 2000 kamenná šeď 2000 Typ GK-70170RW GK-70170CW GK-70170LGR GK-70170GR Barva Délka mm výr. bal. lze pomocí nosného kruhu nosného třmenu instalovat všechny programy spínačů instalační přístroje Modul 45. kus 50 hmotnost kg/100 ks 0,700 LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Výška kanálu mm, šířka kanálu 170 mm 198 Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy