Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 193 z 438Poznámky redaktora
6288640 Bal.Koncový díl Koncový díl uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů GK. PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol světle šedá Typ KL80A Barva Č. PVC Polyvinylchlorid čistě bílá krémová bílá světle šedá kamenná šeď Typ GK-E70110RW GK-E70110CW GK-E70110LGR GK-E70110GR Barva Č. výr. 6274370 6274371 6274372 6274376 Bal. 6274900 Bal. kus 20 hmotnost kg/100 ks 0,685 LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Výška kanálu mm, šířka kanálu 110 mm 193 Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy . kus 1 1 1 1 hmotnost kg/100 ks 5,009 5,009 5,009 5,009 Přepážka Přepážka montáži kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid GK, Rapid IBIS nebo in- stalačních sloupů ISS, instalaci kabelů vedení různou úrovní napětí. m 40 hmotnost kg/100 m 17,400 Kanálová spona Kanálová spona pro bezpečné přidržování kabelů upevnění přepážky systémech kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid GK, instalačních sloupech ISS systémovým otvorem 76,5 mm. výr. PVC Polyvinylchlorid 2000 Typ GK-TW70 Délka mm výr