Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 193 z 438Poznámky redaktora
6274370 6274371 6274372 6274376 Bal.Koncový díl Koncový díl uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů GK. kus 1 1 1 1 hmotnost kg/100 ks 5,009 5,009 5,009 5,009 Přepážka Přepážka montáži kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid GK, Rapid IBIS nebo in- stalačních sloupů ISS, instalaci kabelů vedení různou úrovní napětí. PVC Polyvinylchlorid 2000 Typ GK-TW70 Délka mm výr. kus 20 hmotnost kg/100 ks 0,685 LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Výška kanálu mm, šířka kanálu 110 mm 193 Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy . výr. m 40 hmotnost kg/100 m 17,400 Kanálová spona Kanálová spona pro bezpečné přidržování kabelů upevnění přepážky systémech kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid GK, instalačních sloupech ISS systémovým otvorem 76,5 mm. výr. 6274900 Bal. PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol světle šedá Typ KL80A Barva Č. PVC Polyvinylchlorid čistě bílá krémová bílá světle šedá kamenná šeď Typ GK-E70110RW GK-E70110CW GK-E70110LGR GK-E70110GR Barva Č. 6288640 Bal