Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 149 z 438Poznámky redaktora
PVC Polyvinylchlorid kamenná šeď 100 — Typ LKV 100 Barva Rozměr a mm Délka mm výr. PVC Polyvinylchlorid kamenná šeď 100x100 Typ LKV 100100 Barva Délka mm Roz- měry Š V mm výr. m 8 hmotnost kg/100 m 122,500 Vrchní díl Náhradní vrchní díl kanálu. vrchního dílu děrování dna, zúžení bočních drážkách zabraňuje vypadnutí vedení. 6178441 Bal. 6178512 Bal. m 12 hmotnost kg/100 m 34,500 LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Propojovací kanál LKV/N DIN 149 Propojovací kanál VK .Propojovací kanál, typ LKV 100100 Propojovací kanál dle 50085-2-3 vč