Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 146 z 438Poznámky redaktora
m 40 hmotnost kg/100 m 49,500 Vrchní díl Náhradní vrchní díl kanálu. m 24 hmotnost kg/100 m 15,000 Propojovací kanál, typ LKV 75050 Propojovací kanál dle 50085-2-3 vč. m 32 hmotnost kg/100 m 60,500 Vrchní díl Náhradní vrchní díl kanálu. 6178508 Bal. m 24 hmotnost kg/100 m 72,500 Vrchní díl Náhradní vrchní díl kanálu. 6178424 Bal. PVC Polyvinylchlorid kamenná šeď — Typ LKV 50 Barva Rozměr a mm Délka mm výr. vrchního dílu děrování dna, zúžení bočních drážkách zabraňuje vypadnutí vedení. vrchního dílu děrování dna, zúžení bočních drážkách zabraňuje vypadnutí vedení. 6178420 Bal. 6178506 Bal. 6178504 Bal.Propojovací kanál, typ LKV 75025 Propojovací kanál dle 50085-2-3 vč. 6178422 Bal. m 36 hmotnost kg/100 m 9,500 Propojovací kanál, typ LKV 75037 Propojovací kanál dle 50085-2-3 vč. PVC Polyvinylchlorid kamenná šeď 50x75 Typ LKV 75050 Barva Délka mm Roz- měry Š V mm výr. PVC Polyvinylchlorid kamenná šeď 37,5x75 Typ LKV 75037 Barva Délka mm Roz- měry Š V mm výr. PVC Polyvinylchlorid kamenná šeď 37,5 — Typ LKV 37 Barva Rozměr a mm Délka mm výr. PVC Polyvinylchlorid kamenná šeď — Typ LKV 25 Barva Rozměr a mm Délka mm výr. m 24 hmotnost kg/100 m 17,500 LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Propojovací kanál LKV/N DIN 146 Propojovací kanál VK . vrchního dílu děrování dna, zúžení bočních drážkách zabraňuje vypadnutí vedení. PVC Polyvinylchlorid kamenná šeď 25x75 Typ LKV 75025 Barva Délka mm Roz- měry Š V mm výr