Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 133 z 438Poznámky redaktora
PVC Polyvinylchlorid kamenná šeď 2000 60x80 Typ LK4 80060 Barva Délka mm Roz- měry Š V mm výr. PVC Polyvinylchlorid kamenná šeď 2000 40x80 Typ LK4 80040 Barva Délka mm Roz- měry Š V mm výr. 6178052 Bal. 6178486 Bal. m 24 hmotnost kg/100 m 76,000 Vrchní díl Náhradní vrchní díl kanálu. m 16 hmotnost kg/100 m 95,500 LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Propojovací kanál 4 133 Propojovací kanál VK . PVC Polyvinylchlorid kamenná šeď 46,2 — Typ LK4 40 Barva Rozměr a mm Délka mm výr. m 32 hmotnost kg/100 m 10,000 Propojovací kanál, typ LK4 80040 Propojovací kanál vč. PVC Polyvinylchlorid kamenná šeď 66,4 — Typ LK4 60 Barva Rozměr a mm Délka mm výr. m 24 hmotnost kg/100 m 13,500 Propojovací kanál, typ LK4 80060 Propojovací kanál vč. PVC Polyvinylchlorid kamenná šeď — Typ LK4 25 Barva Rozměr a mm Délka mm výr. Speciální délky dotaz. Speciální délky dotaz. Jmenovitý rozměr systémové velikosti odpoví- dá vnitřnímu rozměru kanálů. 6178482 Bal. horního dílu děrování dna. 6178056 Bal.Vrchní díl Náhradní vrchní díl kanálu. horního dílu děrování dna. m 24 hmotnost kg/100 m 64,500 Vrchní díl Náhradní vrchní díl kanálu. Jmenovitý rozměr systémové velikosti odpoví- dá vnitřnímu rozměru kanálů. m 40 hmotnost kg/100 m 18,000 Propojovací kanál, typ LK4 80080 Propojovací kanál vč. Jmenovitý rozměr systémové velikosti odpoví- dá vnitřnímu rozměru kanálů. PVC Polyvinylchlorid kamenná šeď 2000 80x80 Typ LK4 80080 Barva Délka mm Roz- měry Š V mm výr. Speciální délky dotaz. 6178054 Bal. horního dílu děrování dna. 6178484 Bal