Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 129 z 438Poznámky redaktora
Jmenovitý rozměr systémové velikosti odpoví- dá vnitřnímu rozměru kanálů. 6178016 Bal. m 32 hmotnost kg/100 m 10,000 Propojovací kanál, typ LK4 40040 Propojovací kanál vč. PVC Polyvinylchlorid kamenná šeď 2000 60x40 Typ LK4 40060 Barva Délka mm Roz- měry Š V mm výr. 6178486 Bal. Jmenovitý rozměr systémové velikosti odpoví- dá vnitřnímu rozměru kanálů. horního dílu děrování dna. horního dílu děrování dna. PVC Polyvinylchlorid kamenná šeď 2000 80x40 Typ LK4 40080 Barva Délka mm Roz- měry Š V mm výr. PVC Polyvinylchlorid kamenná šeď 2000 40x40 Typ LK4 40040 Barva Délka mm Roz- měry Š V mm výr. Speciální délky dotaz. m 24 hmotnost kg/100 m 57,000 Vrchní díl Náhradní vrchní díl kanálu. m 24 hmotnost kg/100 m 13,500 Propojovací kanál, typ LK4 40060 Propojovací kanál vč. m 24 hmotnost kg/100 m 71,000 LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Propojovací kanál 4 129 Propojovací kanál VK . Speciální délky dotaz. 6178484 Bal. m 36 hmotnost kg/100 m 44,000 Vrchní díl Náhradní vrchní díl kanálu. 6178014 Bal. 6178012 Bal. PVC Polyvinylchlorid kamenná šeď — Typ LK4 25 Barva Rozměr a mm Délka mm výr. 6178482 Bal.Vrchní díl Náhradní vrchní díl kanálu. PVC Polyvinylchlorid kamenná šeď 66,4 — Typ LK4 60 Barva Rozměr a mm Délka mm výr. Speciální délky dotaz. Jmenovitý rozměr systémové velikosti odpoví- dá vnitřnímu rozměru kanálů. horního dílu děrování dna. m 40 hmotnost kg/100 m 18,000 Propojovací kanál, typ LK4 40080 Propojovací kanál vč. PVC Polyvinylchlorid kamenná šeď 46,2 — Typ LK4 40 Barva Rozměr a mm Délka mm výr