Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 111 z 438Poznámky redaktora
kus 1 1 hmotnost kg/100 ks 57,500 57,500 Vnější roh Vnější roh včetně vrchního dílu pro změnu směru kanálů LKM. 6247164 6248667 Bal. Tím současně zajistí vyrovnání potenciálu mezi spodními díly kanálu. m 8 8 hmotnost kg/100 m 338,700 338,700 Spojka Spojka pro spojení spodních dílů.. 6248160 6249655 Bal. 6248020 6249523 Bal. 6247466 Bal. kus 1 1 hmotnost kg/100 ks 106,000 106,000 Plochý roh Plochý roh včetně vrchního dílu pro změnu směru kanálů LKM. kus 1 1 hmotnost kg/100 ks 114,000 114,000 Díl T Díl včetně vrchního dílu pro změnu směru kanálů LKM. St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno plastový potah — 2000 čistě bílá 2000 Typ LKM60200FS LKM60200RW Barva Délka mm výr. kus 1 1 hmotnost kg/100 ks 154,400 154,400 LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Výška kanálu mm, šířka kanálu 200 mm 111 Systémy kovových kanálů pro ukládání vedení LKM. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1. St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno plastový potah — 320 čistě bílá 320 Typ LKM F60200FS LKM F60200RW Barva Rozměr a mm výr. 6248098 6249590 Bal. St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno plastový potah — 180 čistě bílá 180 Typ LKM I60200FS LKM I60200RW Barva Rozměr a mm výr. Vyrovnání potenciálu mezi vrchním dílem spodním dílem zaručeno bez dalších pomůcek.Kanál, typ LKM 60200 Vrchní spodní díl kanálu děrováním dna.4310 75 50 Typ LKM SV60 Rozměr a mm Rozměr b mm výr.. St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno plastový potah — 440 čistě bílá 440 Typ LKM T60200FS LKM T60200RW Barva Rozměr a mm výr. . St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno plastový potah — 180 čistě bílá 180 Typ LKM A60200FS LKM A60200RW Barva Rozměr a mm výr. 6248225 6249736 Bal. kus 10 hmotnost kg/100 ks 1,600 Vnitřní roh Vnitřní roh pro změnu směru kanálů LKM