Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 101 z 438Poznámky redaktora
4310 76 29,6 Typ LKM SV40 Rozměr a mm Rozměr b mm výr. 6247458 Bal. 6247563 6249086 Bal. . kus 1 1 hmotnost kg/100 ks 37,100 37,100 LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Výška kanálu mm, šířka kanálu mm 101 Systémy kovových kanálů pro ukládání vedení LKM.. 6247490 6248993 Bal. Tím současně zajistí vyrovnání potenciálu mezi spodními díly kanálu. 6246990 6248497 Bal.. St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno plastový potah — 160 čistě bílá 160 Typ LKM A40040FS LKM A40040RW Barva Rozměr a mm výr. 6247725 6249256 Bal. m 16 12 hmotnost kg/100 m 117,000 127,600 Spojka Spojka pro spojení spodních dílů. kus 1 1 hmotnost kg/100 ks 28,000 28,000 Vnější roh Vnější roh včetně vrchního dílu pro změnu směru kanálů LKM. St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno plastový potah — 280 čistě bílá 280 Typ LKM T40040FS LKM T40040RW Barva Rozměr a mm výr. St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno plastový potah — 2000 čistě bílá 2000 Typ LKM40040FS LKM40040RW Barva Délka mm výr. St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno plastový potah — 160 čistě bílá 160 Typ LKM I40040FS LKM I40040RW Barva Rozměr a mm výr. kus 1 1 hmotnost kg/100 ks 38,600 38,600 Díl T Díl včetně vrchního dílu pro změnu směru kanálů LKM. St Ocel FS pásově zinkováno FSK pásově zinkováno plastový potah — 160 čistě bílá 160 Typ LKM F40040FS LKM F40040RW Barva Rozměr a mm výr. 6247652 6249167 Bal. kus 1 1 hmotnost kg/100 ks 39,700 39,700 Plochý roh Plochý roh včetně vrchního dílu pro změnu směru kanálů LKM. kus 10 hmotnost kg/100 ks 1,000 Vnitřní roh Vnitřní roh pro změnu směru vedení trasy kanálů LKM.Kanál, typ LKM 40040 40 40 Vrchní spodní díl kanálu děrováním dna. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1. Vyrovnání potenciálu mezi vrchním dílem spodním dílem zaručeno bez dalších pomůcek