VYRTYCH dotek světla, katalog svítidel 2013-14

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Jedním z hlavních úkolů útvaru technické podpory je podpora prodeje a technické poradenství zákazníkům. Důležitou náplní je zpracování veškerých technologických postupů pro výrobní útvar firmy. Jedná se především o vytváření CNC programů pro stroje v kovovýrobě. Pracovníci útvaru jsou odborně vyškolení pro programování a obsluhu všech těchto zařízení. Vysoká odborná úroveň pracovníků vývoje a technické podpory je zajiště nastálým vzděláváním a úzkou spoluprácí s FEL ČVUT v Praze.