Předpis technologie Montáže svítidel

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Montážní návody  | Tento dokument chci!

Tento technologický postup řeší montáž svítidel běžně používaných v montážní praxi. Technologický postup ve všeobecné části je souhrnem prací a údajů vztahujících se na všechny svítidla a v části 2.2 je koncipovaný jako montážní návod podle druhu svítidel, které mají společné znaky typové a montážní. V předpise nejsou vzhledem k velikému množství typů a výrobců svítidel uváděny jednotlivé typy.

Vaše aktuální přihlášení do portálu neumožňuje zobrazit detaily tohoto zdroje, který autor neurčil pro veřejné šíření.