OLLI svítidla 2002

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

OLLI elektro, spol. s r. o. vstoupila do třetího tisíciletí jako reno-movaný český výrobce kancelářských a průmyslových zářivkových svíti-del. Svoji významnou pozici zaujímá nejen v České republice, ale již v ce-lé řadě evropských i mimoevropských zemích.K dosažení takovéto významné pozice firma využívá nejnovějších vě-deckých a technických poznatků z oblasti světelné techniky.