Indukčné svetelné zdroje a svietidlá bez elektródy

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Aby si zákazníci mohli indukčnú technológiu vyskúšať a zistiť jej prednosti, ponúkame bezplatné testovanie. Zadarmo zapožičiame potrebné svietidlo na jeden mesiac na skúšku. Taktiež vykonáme energetický audit osvetlenia a vydáme svetlo-technický posudok, ktorý obsahuje popis súčasného stavu osvetlenia a možnosti jeho náhrady indukčným osvetlením. Vypočítam e tiež návratnosť investícií a úsporu akú môžete v danom priestore dosiahnuť pri použití svietidiel A-solutions.