MOELLER - Aplikační pomůcka - Proudové chrániče a reziduální proudy

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

Princip proudového chrániče 3 Základní konstrukce proudových chráničů 5 Vybavovací charakteristiky proudových chráničů 7 Základní typy proudových chráničů dle jejich charakteristik 10 Druhy reziduálních proudů z hlediska kombinace jejich původu a účinku 12 Ochrana proudovými chrániči s ohledem na typ distribuční soustavy 14 Selektivita proudových chráničů – kaskádování ochran 16 Provozní spolehlivost instalací s proudovými chrániči 17 Koordinace proudových chráničů a svodičů přepětí 19 Zapojení proudových chráničů v aplikacích s neúplným počtem vodičů 21 Normativní požadavky na použití proudových chráničů 22 Pravidelné kontroly a revize proudových chráničů 33 Základní provedení proudových chráničů 36 Použití proudových chráničů v typických aplikacích 38 Mýty a polopravdy týkající se proudových chráničů 53 Literatura 55 Katalogová část 57 Proudové chrániče PF7 58 Proudové chrániče PF6 62 Proudové chrániče PHF7 64 Proudové chrániče PFDM 66 Chráničová relé PFR s transformátory Z-WFR 68 Proudové chrániče s nadproudovou ochranou PFL7 71 Proudové chrániče s nadproudovou ochranou PFL6 76 Příslušenství proudových chráničů PF7, PF6, PHF7, PFDM, PFR, PFL7 a PFL6 80 Chráničové spouště PBHT 88 Vypínací ...