DOEPKE Ochrana proti reziduálnímu proudu Jištění obvodů a spotřebičů Ovládání obvodů

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Již v roce 1957 uvedla fi rma Doepke na trh první proudové chrániče. Od tohoto data tyto přístroje chrání lidi i zvířata před nebezpečným dotykovým napětím. V průběhu let se fi rma Doepke stala renomovaným specialistou na proudové chrániče a specializovaná řešení v technologiích ochrany proti reziduálnímu proudu a to nejen v Evropě, ale napříč celou zeměkoulí! V produktové řadě Doepke najdete nejširší nabídku proudových chráničů na světě, v současnosti můžeme dodat přes 1600 typů od 16 do 250 A. V další nabídce jsou modulární jističe, vypínače, stykače, stmívače, soumrakové spínače, relé a další komponenty pro průmyslové, terciární a domovní instalace.


Jak získat tento dokument?