OEZ: Rozdělení proudových chráničů

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Proudové chrániče podle funkční závislosti na napájecím napětí: a) funkčně nezávislé b) funkčně závislé Proudové chrániče podle citlivosti na druh proudu: a) chrániče typu AC b) chrániče typu A c) chrániče typu B Proudové chrániče podle vypínací charakteristiky (časového zpoždění vypnutí): a) chrániče pro všeobecné použití - bez zpoždění □ I (obvykle bez označení) b) chrániče se zpožděním min. 10ms c) selektivní proudové chrániče - se zpožděním min. 40 ms. Vypínací charakteristiky proudových chráničů. Selektivita proudových chráničů. Ochrana proudových chráničů proti nadproudům ...