Konstrukční příručka SENSIT

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: SENSIT s.r.o.

Strana 16 z 99Poznámky redaktora
c. 4vodičové zapojení měřící odpor tomto případě vybaven dvěma proudovými a dvěma napěťovými vodiči.5EN5IT Zapojeníodporových snímačů teploty a. b.). 2vodičové používá pro běžná měření kratší vzdálenosti. Používá pro přesná měření.p. 2vodičové zapojení používá pro běžná měření kratší vzdálenosti v případě potřeby umístění dvou měřících odporů jednoho stonku snímače. Pro snížení vlivu vnitřního vedení používají odporové snímače teploty vyššími odpory čidel (např. Měřící odpory nemusí být obecně totožné. 5.cz -15- . 3vodičové kompenzuje vliv změny odporu přívodních vodičů jejich délky asi 100 Výhodou možnost změření odporu vnitřního vedení provozu. Je možné nabídnout další zakázkové možnosti závislosti typu snímače) to 2x 3vodičové respektive 4vodičové zapojení. Měří úbytek napětí měřícím odporu napájeného konstantním proudem.sensit. Odpor vnitřního vedení zcela vyloučen. pro 2vodičové, 3vodičové 4vodičové zapojení používá označení 2w, 4w. d. www.. Pro přesná měření zásadně požaduje 4vodičové zapojení. 500 1000 . druhy zapojení odporových snímačů teploty Způsob zapojení materiál vnitřního vedení vliv chybu měření. • 2vodičové 3vodičové • 4vodičové 2vodičové Obr.. V technické literatuře, prospektech a. Druhy zapojení odporových snímačů teploty jsou znázorněny obr