Katalog UFS Podlahové systémy OBO

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 10 z 344Poznámky redaktora
Důležité: Tyto hodnoty představují hodnoty průměrné, které se mohou mezi jednotlivými výrobci li- šit. Přesné hodnoty zjistíte podle údajů výrobce. Abychom vám usnadnili práci, uvá- díme této dvojstraně průměr a potřebu místa nejdůležitějších typů kabelů.Určení objemu ukládaných kabelů Průměr kabelu potřebný prostor; průměr milimetrech, potřebný prostor cm² Potřeba místa pro kabely kanálu UFS s prázdným prostorem Důležitým kritériem při výběru po- třebné velikosti kanálu podlahové- ho systému objem kabelů. Reálný základ dimenzování poskytuje vzorec (2r)². Výpočet pomocí vzorce (2r)² Protože kabely neleží nikdy zcela vedle sebe absolutně paralelně, nestačí vzít při výpočtu plnění kabely úvahu pouze průměr kabelu. 08_UFS_Typ_0A / cs / 2019/02/12 08:37:54 08:37:54 (LLExport_02303) / 2019/02/12 08:38:21 08:38:21 10 Pomůcky pro projektování a montáž . Tato hodno- ta odráží realistickou potřebu místa včetně meziprostorů