Katalog UFS Podlahové systémy OBO

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 160 z 344Poznámky redaktora
7409208 7409210 Bal. 7409014 7409016 Bal. kus 1 1 hmotnost kg/100 ks 305,000 318,000 Nivelizovatelná kazeta šňůrovým vývodem, RKSN, mosaz h 199 93 Nivelovatelná kazeta jmenovité velikosti šňůrovým vývodem vestavbě instalačních přístrojů v podlahách suchou údržbou. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny. kus 1 1 hmotnost kg/100 ks 341,000 384,000 Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKN, mosaz 199 h Nivelizovatelná kazeta „slepá“ pro vytvoření revizního otvoru jmenovité velikosti podlahách se suchou nebo mokrou údržbou.4301 4 105 105 150 4 110 110 155 Typ RKSN2 20 RKSN2 25 Jmenovitá velikost Rozměr h mm Tloušťka podlahové krytiny mm Výška podlahy mm výr. Lze in- stalovat krycí desky typu APMT2. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1. 7409202 7409204 Bal.4301 4 105 105 150 4 110 110 155 Typ RKFN2 20 RKFN2 25 Jmenovitá velikost Rozměr h mm Tloušťka podlahové krytiny mm Výška podlahy mm výr. 7409002 7409004 Bal. Lze instalovat krycí desky typu APMT2. Nivelizovatelná kazeta šňůrovým vývodem, 2komorová, pro vestavbu montážního nosiče MT4. kus 1 1 hmotnost kg/100 ks 295,200 441,000 08_UFS_Typ_0A / cs / 2019/02/12 08:37:54 08:37:54 (LLExport_02303) / 2019/02/12 08:38:21 08:38:21 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Čtvercové nivelizovatelné kazety, jmenovitá velikost 4 160 Kazety – nivelizovatelné a oddělitelné . V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1. CuZn Mosaz 4 105 105 150 4 110 110 155 Typ RKSN2 20 RKSN2 25 Jmenovitá velikost Rozměr h mm Tloušťka podlahové krytiny mm Výška podlahy mm výr. CuZn Mosaz 4 100 100 150 4 105 105 155 Typ RKN2 20 RKN2 25 Jmenovitá velikost Rozměr h mm Tloušťka podlahové krytiny mm Výška podlahy mm výr. Vhodná pro hladké podlahové krytiny. Nivelizovatelná kazeta tubusem, 2komorová, pro vestavbu montážního nosiče MT4. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1. kus 1 1 hmotnost kg/100 ks 321,600 456,000 Nivelizovatelná kazeta šňůrovým vývodem, RKSN, ušlechtilá ocel h 199 93 Nivelizovatelná kazeta jmenovité velikosti šňůrovým vývodem vestavbě instalačních pří- strojů podlahách suchou mokrou údržbou. 7409362 7409364 Bal.4301 4 100 100 150 4 105 105 155 Typ RKN2 20 RKN2 25 Jmenovitá velikost Rozměr h mm Tloušťka podlahové krytiny mm Výška podlahy mm výr. Nivelizovatelná kazeta šňůrovým vývodem, 2komorová, pro vestavbu montážního nosiče MT4. kus 1 1 hmotnost kg/100 ks 322,400 328,000 Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFN, ušlechtilá ocel h 199 122 Nivelizovatelná kazeta ušlechtilé oceli jmenovité velikosti pro tubus vestavbě instalačních pří- strojů podlahách suchou mokrou údržbou. Lze instalovat krycí desky typu APMT2.Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKN, ušlechtilá ocel 199 h Nivelizovatelná kazeta „slepá“ pro vytvoření revizního otvoru jmenovité velikosti podlahách se suchou nebo mokrou údržbou