Katalog UFS Podlahové systémy OBO

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 20 z 344Poznámky redaktora
kročejovému hluku mezi oddělenými užitými prostory, doporučení hle- diska ochrany proti zvuku přenášenému vzduchem, resp. Stavebníci nás proto pravidelně dotazují vliv systému přenos zvuku. kročejové- mu hluku jsou většinou kladeny jak rámci svislého (tj. V kancelářských budovách rozlišují závazné stavebně právní požadavky dle normy DIN 4109 [4], které nutné splnit hlediska izolace proti zvuku přenášenému vzduchem, resp. Požadavky normy DIN 4109 [4] doporučení dle přílohy normy DIN 4109 shrnuje následující tabulka. Podlahové systémy procházejí také pod příčkami. mezi jednotlivými podlažími), tak vodorovného (tj. Požadavky izolaci proti zvuku přenášenému vzduchem, resp. hodnoty přenosu kro- čejového hluku. mezi chodbami takovými místnostmi 37…42 - Stěny mezi vzdělávacími místnostmi apod. 08_UFS_Typ_0A / cs / 2019/02/12 08:37:54 08:37:54 (LLExport_02303) / 2019/02/12 08:38:21 08:38:21 20 Pomůcky pro projektování a montáž .Kročejový hluk Podlahové systémy Ackermann made OBO jsou určeny mimo jiné pro instalaci plovoucí mazaniny zhotovované mokrým procesem. stěny mezi chodbami a takovými místnostmi 45…52 - Dveře² Dveře příčkách chodeb místností s běžnou kancelářskou činností 27 - Dveře příčkách chodeb školicích místností 32 - Dveře příčkách chodeb místností pro soustředěnou duševní činnost nebo realizaci důvěrných činností 37 - ¹ Bez přihlédnutí dveřím. a mezi chodbami takovými místnostmi 47 - Stěny místností pro soustředěnou duševní činnost nebo realizaci důvěrných činností, resp. Stavební díl Hodnocený stupeň zvukové neprůzvučnosti R'w dle normy DIN 4109 a přílohy normy DIN 4109 Hodnocený stupeň zvukové neprůzvučnosti R'w dle normy DIN 4109 a přílohy normy DIN 4109 Stropy Oddělovací stropy rámci vlastních užitných prostor 52…55 46…53 Oddělovací stropy mezi cizími užitnými prostorami (stavebně-právní požadavek) 54…55 53 Stěny¹ Stěny mezi místnostmi běžnou kancelářskou činností, resp. Tento vliv posoudil pro kanálové systémy EÜK, OKA OKB přístrojové ná- stavce UDHOME4 zkušební ústav MÜLLER-BBM Gm- bH (Planegg/Mnichov) rámci kvalifikovaných zkou- šek, při nichž byly ověřeny hodnoty přenosu zvuku, který šíří vzduchem, resp. mezi sousedícími místnostmi) přenosu. ² dveří odpovídá hodnocený stupeň zvukové neprůzvučnosti hodnotě zvukové izolace při výhradním přenosu dveřmi funkčním, vestavěném stavu. kročejovému hluku vlastních kancelářských prostorách, například dle přílohy normy DIN 4109 [4] nebo směrnice VDI 2569 [5]. Směrnice VDI 2569 se tuto chvíli přepracovává