Katalog UFS Podlahové systémy OBO

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 170 z 344Poznámky redaktora
/9 nebo do UGD250-3/9 nebo UGD350-3/9. St Ocel FS pásově zinkováno St Typ NW 250-3 QK Mate- riál výr.. kus 1 1 hmotnost kg/100 ks 346,000 346,000 Nivelační úhelník pro montáž UGD250-3 pro čtvercovou kazetu Nivelační úhelník montáži čtvercových nivelizovatelných kazet podlahové krabice typu UZD250-3 nebo UGD250-3. St Ocel F žárově zinkováno 325 325 248x248 Typ DUG UAN 9 Šířka mm Délka mm Rozměr výřezu mm výr. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1. Se všemi součástmi nutnými montáži nivelaci.Nivelizovatelná, oddělitelná kazeta pro tubus, RKFNUZD3, ušlechtilá ocel 243 122 h Nivelovatelná kazeta odpojená podlahy jmenovité velikosti pro tubus, pro montáž in- stalačních přístrojů podlahách suchou nebo mokrou údržbou, montáži podlahových kra- bic typu UZD250-3 nebo UZD350-3, vždy spojení montážním víkem DUG. 7409378 7409380 Bal. kus 1 hmotnost kg/100 ks 94,000 Montážní víko pro nivelizovatelnou kazetu jmenovité velikosti do systémových podlah 325 34 Montážní víko pro vestavbu nivelizovatelných kazet jmenovité velikosti systémových podlah. St Ocel FS pásově zinkováno St Typ NW 350-3 QK Mate- riál výr. Montáž provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednání samostatně) hliníkového rámového profilu podlahových krabic. 7410544 Bal. kus 1 hmotnost kg/100 ks 74,000 Nivelační úhelník pro montáž UGD350-3 pro čtvercovou kazetu Nivelační úhelník montáži čtvercových nivelizovatelných kazet podlahové krabice typu UZD350-3 nebo UGD350-3. 7410540 Bal. Se všemi součástmi nutnými montáži nivelaci. kus 1 hmotnost kg/100 ks 108,000 08_UFS_Typ_0A / cs / 2019/02/12 08:37:54 08:37:54 (LLExport_02303) / 2019/02/12 08:38:21 08:38:21 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Nivelizovatelné oddělitelné kazety, jmenovitá velikost 9 170 Kazety – nivelizovatelné a oddělitelné . 7428547 Bal.4301 9 20 9 25 Typ RKFN2UZD3 9VS20 RKFN2UZD3 9VS25 Jmenovitá velikost Rozměr h mm Tloušťka podlahové krytiny mm výr