Kabelové nosné systémy

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: KOPOS Kolín a.s.

Strana 120 z 178Poznámky redaktora
Y 2 5 PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU SPL DS V VU KLDI KLKR KLOBH KLT KL SR SK označení popis str. DS držák střední 14 KL kabelová lávka 5 KLDI úchyt distanční 12 KLKR kříž 8 KLOBH oblouk horizontální 7 KLT T-kus 7 SK spojka kloubová 9 SPL stropní profil lehký 15 SR spojka redukční 10 V víko 6 VU úchyt víka