Kabelové nosné systémy

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: KOPOS Kolín a.s.

Strana 10 z 178Poznámky redaktora
75_S 300 0,75 2,62 12/174 8595568903037 KZIN 60X300X0.75_S 150 0,75 1,78 18/306 8595057692480 KZIN 60X150X0.25_S 600 1,25 7,30 6/102 8595057692534 KZIN 60X600X1.75_S 200 0,75 2,02 12/252 8595057692497 KZIN 60X200X0.75_S 100 0,75 1,40 18/510 8595057692473 KZIN 60X100X0.75_F 150 0,75 2,18 18/306 8595568905666 = KZIN 60X200X0. > zakázku možné různé provedení kabelových žlabů více informací sdělí obchodní zástupci.00_S 400 1,0 4,19 6/120 8595057692510 KZIN 60X400X1. 36.75_F 100 0,8 1,71 18/510 8595568905659 = KZIN 60X150X0.75_F 300 0,75 3,19 12/174 8595568905680 = KZIN 60X400X1. Více informací str.00_F 400 1,0 4,90 6/120 8595568905697 ¹ KZIN 60X500X1.25_F 600 1,25 8,74 6/102 8595568905710 .75_S 0,75 1,32 24/714 8595057692466 KZIN 60X75X0. 7-2. L vzdálenost podpěr (m) P povolené rovnoměrné zatížení (hmotnost kg/m) 7 25 50 3000 45 56 60 A 60 2 tloušťka plechu (mm) balení (m) standard zinkování Sendzimir 0 hmotnost kg/m objednávku žárové zinkování ponorem 3x otvor pro úchyt víka VU > Standardní délka kabelového žlabu m.25_F 500 1,25 7,55 6/108 8595568905703 ¹ KZIN 60X600X1. 60 kabelový žlab integrovanou spojkou neděrovaný číslo položky EAN číslo položky EAN = KZIN 60X50X0. 36) nebo šrouby NSM 6X10 (str. Ukázka montáže str.75_F 0,8 1,47 18/714 8595568902351 = KZIN 60X75X0.25_S 500 1,25 6,30 6/108 8595057692527 KZIN 60X500X1.R 6 1 P 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1 m KZIN 60/0,75 KZIN 60/1,00 KZIN 60/1,25 L Graf znázorňuje maximální povolené rovnoměrné zatížení žlabu v závislosti vzdálenosti podpěr. > Uvedené položky možné objednat lakovaném provedení.75_F 200 0,75 2,50 12/252 8595568905673 = KZIN 60X300X0. 36), ks.75_F 0,8 1,58 24/714 8595568902344 = KZIN 60X100X0. > zajištění spoje žlabů integrovanou spojkou používají svorky pružinové oceli KSV (str.75_S 0,75 1,09 18/918 8595057692459 KZIN 60X50X0