Kabelové nosné systémy

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: KOPOS Kolín a.s.

Strana 160 z 178Poznámky redaktora
s. Orientační průměry kabelů vycházejí kabelů CYKY výrobce PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a. Pro jednotlivé komory třeba počet vydělit 2. Hodnoty jsou získané matematickým výpočtem. > Výstupy kanály jsou připravené pro zajištění vodivého pospojení pomocí propojovacího lanka PLUK nebo PLUK1. Hodnoty udávají počet kabelů při 50% zaplnění žlabů.6 2 tloušťka plechu (mm) standard zinkování Sendzimir vnitřní využitelný průřez kanálů Podlahový kanál mm2 využití 50% (průřez mm2 ) datové kabely CYKY 3x1,5 CYKY 5x1,5 CYKY 3x2,5 CYKY 5x2,5 Ø 5,5 8,6 10,1 9,5 11,2 PUK 38X150 S1_S 5700 2850 23 číslo položky EAN = PUK 38X150 S1_S 0,7 8595568904416 číslo položky EAN = SPUK_S 0,7 8595568904423 podlahový kanál číslo položky průřez EAN = PLUK_XX 1,5 250 8595568904430 = PLUK 1_XX 1,5 550 8595568904447 80 150 3 8 A Tabulka udává počet kabelů pro celý průřez kanálu. 2000 podlahový kanál podlahový kanál P E 12 > Zajišťuje vodivé pospojení podlahových kanálů. . > Podlahový kanál určený propojování jednotlivých krabic KUP nebo KUP 80. > Zabraňuje zatečení betonu kanálů. > Připevnění podlaze pomocí šroubů nebo nastřelovacích hřebů. > překrytí spoje podlahových kanálů. krajních hodnotách (malý žlab velký kabel, nebo obráceně) nutné zvážit kombinace typu žlabu průměru kabelů volit ohledem technické podmínky