Dotykové panely WAGO 600

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o.

Strana 6 z 8Poznámky redaktora
Prostřednictvím příslušné knihovny Control-Panely navíc mění dotyko- vá PLC pro IoT, která odesílají data technologie do cloudu, kde lze agregovat využívat ana- lýzám.Fieldbus Engineering Visu PLC Cloud ETHERNET MQTT Ovládací zobrazovací zařízení softwarové kon- figuraci Control-Panel zajišťují ovládání vizualizaci současně. Vaše společnost tím získává skutečnou přidanou hodnotu pro zlepšení efektivity vlastní výroby, pro implementaci energetického managementu budovách, nebo třeba pro vývoj dalších služeb pro koncové zákazníky. CONTROL-PANEL • Ovládání vizualizace jediném zařízení • Integrované funkce Web-Panelu Visu-Panelu • Podporované protokoly průmyslových sběrnic: Modbus TCP, CANopen, adaptér EtherNet/IP • Připravené IoT (MQTT) . Představují tak mimořádně kompaktní řešení automatizace. Řešení zároveň umožňuje IoT integrovat stávající systémy, které díky tomu uplatní budoucích aplikacích