Dotykové panely WAGO 600

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o.

Strana 4 z 8Poznámky redaktora
Výhoda webové vizualizace spočívá možnosti zobrazení nejenom speciálních Web-Panelech, nýbrž na běžně dostupných mobilních zařízeních, jako jsou smartphony tablety. WEB-PANEL • Webová vizualizace bázi otevřených standardů jako HTML5 • Vysoce výkonná automatizační řešení v kombinaci řídicími systémy WAGO PFC100 PFC200 .Engineering ETHERNET Visu PLC HTTP Ovládací zobrazovací zařízení softwarové vý- bavě Web-Panelu jsou vybavena optimalizovaným webovým prohlížečem pro přístup řídicím systé- mům WAGO prostřednictvím standardních webo- vých protokolů integrovanou webovou vizualizací pro displej. závislosti způsobu provedení lze zobrazovat webové vizualizace vytvořené pro- středí e!COCKPIT nebo CODESYS založené na moderních technologiích jako HTML5