Dotykové panely WAGO 600

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o.

Strana 2 z 8Poznámky redaktora
Při tvorbě složitých úloh můžete volit mezi programováním v jazycích podle normy IEC 61131 nebo přímo Linux®. Vysoká třída ochrany Díky speciálním upevňovacím prv- kům dosahuje displej čelní straně vysokého stupně krytí IP65. Nulové nároky údržbu Dotykový panel nemá ventilátor ani baterii. zaručuje rychlou pohodlnou montáž bez nutnosti používat různé pomůcky. Další stupeň ochrany proti nežádoucímu přístupu představuje integrovaný firewall. Inte- grovaný senzor zároveň snímá okolní světelné podmínky upravuje podle nich jas displeje. Flexibilní nabídka rozhraní K dispozici jsou různé varianty, které poskytují přesně rozhraní, která ve své aplikaci potřebujete. Otevřenost Vysoce výkonný hardware WAGO kombinujeme operačním systé- mem Linux® připraveným bu- doucnost. . Umístění tlačítek na přední straně zárukou uživatelsky přívětivých úprav nastavení obrazovky. Pohodlná obsluha Senzory automaticky přizpůsobují jas panelu aktuálním světelným podmín- kám místnosti. Panel je proto velice univerzální lze ho používat různých aplikacích. Energetická účinnost Integrovaný senzor přiblížení se stará automatické přepínání z úsporného spořiče obrazovky do režimu zobrazení vizualizace. Díky tomu nulové nároky na údržbu. Podpora vícedotykového ovládání Zařízení kapacitní dotykovou obrazovkou dokážou rozpoznávat gesta, například tahy prstem pro otáčení stránek nebo zvětšování/ zmenšování. e!COCKPIT Vývojová aplikace e!COCKPIT založená standardu CODESYS 3 se uplatní při vytváření vizualizací, programování, offline simulaci, konfi- guraci průmyslových sběrnic, správě receptur dalších činnostech. Vizualizace HTML5 Díky využívání standardizovaných a moderních technologií lze vizuali- zaci zobrazovat mobilních zaříze- ních, jako jsou smartphony tablety. Připraveny IoT Prostřednictvím příslušné knihovny se ovládací panely WAGO mění na dotyková PLC pro IoT, která odesílají data technologie cloudu. Žádné odrazy Černý přední panel přístrojů určených pro použití námořním průmyslu pohlcuje dopadající světlo a zamezuje odrazům. Rychlá montáž Dotykový panel lze pomocí upev- ňovacích příchytek umístit přímo do skříňového rozvaděče.COCKPIT PŘIDANÁ HODNOTA KOSTCE Vysoký výkon Vysoká rychlost díky souběžnému zpracování výpočetních operací pomocí vícejádrového procesoru Cortex A9. Kybernetická bezpečnost Součástí standardní výbavy jsou šifrovací metody SSH SSL/TLS určené navazování bezpečných spojení HTTPS FTPS