Dotykové panely WAGO 600

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o.

Strana 5 z 8Poznámky redaktora
Veškeré ovládací funkce jsou tudíž bez jakékoli prodlevy vyhodnocovány přímo za- řízení.Engineering ETHERNET Modbus TCP Visu PLC Když požadován vyšší výkon, používají se zařízení jako vizualizační panely. rozdíl Web-Panelů zde potřebný výpočetní výkon dělí mezi dvě zařízení. Visu-Panely jsou vhodné zobrazování vizualizace vytvořené apli- kaci e!COCKPIT získávání dat libovolného zařízení pro procesní instrumentaci (například ří- dicích systémů PFC200) prostřednictvím protoko- lu Modbus® TCP. Díky tomu mohou bezprostředně ovlivňovat vizualizaci. Výpočty potřebné pro zobrazení vizualizace tedy zajišťuje Visu-Panel, který tak snižuje zatížení řídi- cího systému. VISU-PANEL • Vizualizace dat průmyslových sběrnic • Menší zatížení řídicího systému • Doplňková vizualizace prostřednictvím inte- grovaného webového serveru • Integrované funkce Web-Panelu . Visu-Panel dokáže prostřednictvím integrovaného webového serveru poskytovat také webovou vizualizaci